120 rokov trate Jablonica - Brezová pod Bradlom

Odkaz na článok

Aktivity nášho Klubu v druhom polroku 2019

  1. V dňoch 23. až 25. augusta 2019 sa uskutoční avizovaná Exkurzia na horskú ozubnicovú železnicu Tanvald – Kořenov - Harrachov.
  2. Na 14. septembra 2019 pripravujeme oslavu 120. výročia uvedenia železničnej trate Jablonica - Brezová pod Bradlom do prevádzky.
  3. Dňa 3. októbra 219 sa uskutoční pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR a spolupráci so Strednou priemyselnou školou dopravnou akcia Študuj dopravu.
  4. V novembri, už tradične, a to 14. 11. 2019 bude, ako aj po minulé roky, už šiesta konferencia Železnice v Trnavskom regióne.
  5. Záverečnou akciou bude zhodnotenie roku 2019 na decembrovom rozšírenom zasadnutí výboru KPŽT

Okrem uvedených, ponúkame ak akcie poriadané Slovenskou vedecko-technickou spoločnosťou, sekciou Doprava, na ktoré je možné sa prihlásiť a zúčastniť sa na nich.

Výbor KPŽT

  Slovenská vedecko-technická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS

                   BRATISLAVA, Koceľova 15

 

P  O Z V Á  N  K A  na tematický zájazd:  TRAKO Gdansk 2019

Veľtrh koľajovej techniky a prostriedkov pre stavbu a údržbu koľajovej infraštruktúry sa usporadúva každé 2 roky v nových výstavných halách v GDANSKU. Tento rok v dňoch 23 až 27. septembra. Naša Spoločnosť tradične organizuje zájazd.

Tento rok s nasledovným programom :

  1. Odchod z Bratislavy dňa 23.9.19 vlakom EC 280 Bratislava hl.st. (8.10 hod. Břeclav 9.01 x 9.10 EC 104, Gdansk Oliwa 18.37). Na vlak EC 104 treba zakúpiť miestenku. Ubytovanie je zabezpečené v penzióne v Gdansku – Olive od 23. do 26.9 (na 3 noci). Na ubytovanie poskytne Spoločnosť príspevok.
  2. Dňa 24.9.2019 – návšteva veľtrhu
  3. Dňa 25.9.2019 – upravíme program priamo so záujemcami
  4. Dňa 26.9.2019 návrat (Gdansk Oliwa 11.08, Břeclav 20.47 x 21.59, Bratislava 21.50, ALT : Gdansk – Oliwa 5.25 – Varšava centr. 8,35 x 9,05, Bratislava hl.st 16.50). Cestovné lístky a miestenky si vybavuje každý účastník samostatne.

 Prihlásiť sa môžete na adresu :  milan.klubal@seznam.cz  (tf.0905738687)

do 20.9.2019

Výbor KPŽT

            Exkurzia na horskú ozubnicovú železnicu

                   Tanvald – Kořenov - Harrachov

V dňoch 23.8. – 25.8.2019 sa 35 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov zúčastnilo exkurzie na ozubnicovú železnicu Tanvald – Kořenov – Harrachov.
Príchod do Tanvaldu zo Slovenska bol komplikovaný početnými výlukami na železničnej sieti SŽDC spojenými s náhradnou autobusovou dopravou, preto všetci účastníci akcie prišli do Tanvaldu unavení z dlhého cestovania. Nálada sa však vylepšila pri večernom opekaní klobásky, slaninky a konzumácii ďalších dobrôt. Účastníkov akcie oficiálne privítali členovia výboru KPŽT – Ing. Ľubomír Gazdík a Ing. Marek Bavolár. Tajomník KPŽT účastníkov oboznámil so sobotňajším programom a históriou trate „Tanvald – Kořenov – Harrachov.
V sobotu 24.08.2019 sa uskutočnila samotná exkurzia, ktorá bola spojená s akciou „Borůvková parní sobota“, ktorú organizovalo združenie „Zubačka.“ Súčasťou tejto akcie bola jazda historického ozubnicového motorového vlaku z Tanvaldu do Kořenova, v ktorom mali členovia KPŽT rezervované miesta. Tento vlak bol zostavený z ozubnicového rušňa T 426.0 „Rakušanka“, vozňov Balm a motorového vozňa M0240.056 „Singrovka“. Príchod vlaku do Kořenova bol veľmi zaujímavý, pretože v koľajisku a na nástupišti sledovalo príchod vlaku niekoľko stoviek fanúšikov železníc. V Kořenove bola možnosť navštíviť múzeum ozubnicovej dráhy, výhrevňu (depo) s výstavou obrazov s vyobrazením vlakov v retroštýle, previezť sa banským vláčikom alebo sledovať živé dobové ukážky historických bitiek z rokov 1938 a 1939. Na uhasenie smädu a hladu boli v ponuke čučoriedkové : knedličky, koláče, pivo, víno a mnohé ďalšie pochutiny.
Mnohí využili aj možnosť previezť sa z Kořenova do Harrachova parným vlakom s rušňom 310.0134 „Kafemlejnek“ a s historickými drevenými vozňami, ktorým pomáhal historický rušeň T 435.0111 „Hektor“ . Časť účastníkov využila blízkosť Harrachova a navštívila aj skokanský areál, na ktorom sa konajú svetové poháre v skokoch na lyžiach.
Všetci účastníci exkurzie sa zišli v neskorých poobedných hodinách na hoteli „U dubu“, kde si pri večeri a aj po nej rozprávali zážitky z uplynulého dňa.
V nedeľu po raňajkách sa účastníci akcie vydali na púť po českých a slovenských železniciach domov plní dojmov a zážitkov. Niekoľko fotografií z exkurzie si môžete pozrie v galérii.

Exkurzia na horskú ozubnicovú železnicu Tanvald – Kořenov - Harrachov, 23. - 25.8.2019

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - Tanvald 23.-25.8.2019.pdf 0.57 MB
2019-08-24-plakat.pdf 1.9 MB

Brigáda na lesnej železnici na Katarínke

Dňa 6.7.2019 sa členovia KPŽT zúčastnili na brigáde na lesnej železnici na Katarínke. Zúčastnilo sa 10 členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Pri nádhernom (poobede až priveľmi teplom počasí) išla robota ako po masle, brigádnici položili zopár desiatok metrov podvalov a koľajníc a brigádničky nafarbili dva vozne. Všetko je zdokumentované na fotkách, ktoré sú umiestnené v Galérii

Takýto bol dnešný deň - 6. jún 2019

v spolupráci s Materskou školou na Hodžovej ulici v Trnave

          Náš Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) pripravil pre deti z Materskej školy na Hodžovej ulici v Trnave zaujímavé stretnutie. V súvislosti s Medzinárodným dňom detí sme pre nich usporiadali akciu "Železnica očami detí". 

          Stretnutie začalo o 9. 30 príchodom detí, sprevádzaných pani riaditeľkou Ľubicou Čechovou a pani učiteľkou Evou Bartovičovou, na pôdu KPŽT. Deti najprv zvonka obdivovali našu Expozíciu (parný rušeň, expozičný i služobný vozeň) a potom sme ich pozvali dnu do vozňov. Ďalej nasledovala krátka prehliadka makety rušňa "Raketa" a potom sme sa presunuli do priestoru železničnej stanice Trnava do riadiacej veže, kde je v súčasnosti urobená zasadacia miestnosť. Odtiaľ je zaujímavý pohľad nielen na samotnú železničnú stanicu a je technickú infraštruktúru, ale aj na mesto Trnava. Tam na deti čakal okruh modelovej železnice, ktorý sme zabezpečili v spolupráci s modelárskou predajňou na Športovej ulici v Trnave. Tiež mali    pripravené pastelky s výkresmi, kde premietli svoje zážitky, postrehy a tak aj odhalili svoje kresliarske majstrovstvo. Niektoré deti stihli nakresliť a na výkres vyjadriť i dva zážitky. Výstava týchto ich prác v origináloch bude v krátkom čase na našej nástenke, ktorú si môžete pozrieť na železničnej stanici pred vstupom do podchodu.

          Niekoľko záberov z nášho spoločného stretnutia i zopár grafických vyjadrení detí nájdete v našej Galérii . Sme radi, že naše stretnutie sa vydarilo a už teraz si nezabudneme naplánovať to budúcoročné.

          Ďalšie stretnutie s nádejnými našimi nástupcami - budúcimi železničiarmi, avšak trochu vyššej vekovej kategórie bude 3. októbra 2019 v rámci Dňa otvorených dverí Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy a výstavby SR pri akcii Študuj dopravu.

AKTIVITY

Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS) Sekcia doprava

SVTS - sekcia doprava ponúka aj pre členov KPŽT túto exkurziu:

PRÍSTAVY KOPER a RIJEKA  

Informácie k plánovanej exkurzii do jadranských prístavov Koper (SLO) a Rijeky (HR):

          Zväz logistiky a zasielateľstva SR spolu so *Svazem  spedice a logistiky ČR, Luka Koper, Metrans Koper a Luka Rijeka, plánujú zorganizovať odbornú exkurziu zasielateľov do jadranských prístavov pre členské spoločnosti ZLZ SR a SSL.

TERMÍN :  17. – 20. septembra 2019

DOPRAVA : autobusom s odchodom z Prahy* o 8:00 a z Bratislavy o cca 12:30

UBYTOVANIE : 3 noci hotel Žusterna Aquapark Koper,  ubytovanie si platí každý účastník sám.

PLÁNOVANÝ PROGRAM :
  1. deň (17.09) cesta do prístavu KOPER a ubytovanie                                  

       2. deň (18.09) prehliadka prístavu RIJEKA – prezentácia kontajnerového terminálu s kotviacou loďou, prezentácia Luka Koper a bazénu Bakar (hlboko vodné nábrežie pre bulk carriers 100.000 DWT)

        3. deň (19.09) návšteva prístavu KOPER- spoločnosť METRANS poskytne prezentáciu a prehliadku kontajnerového terminálu a večerný networking

         4. deň (20.09) návrat cez Bratislavu do Prahy*

 

NÁKLADY NA CESTU :   275,- EUR/účastník  (kryje cestovné autobusom, vrátane prejazdov v prístavoch, prácu a ubytovanie dvoch vodičov)

Náklady účastníkov na ubytovaniestravné/diéty sú v réžii zamestnávateľa, ktorý vysiela zamestnanca na exkurziu.

Ubytovanie v prístave KOPER :  hotel Žusterna Aquapark Koper  s cenami cca 60.- EUR/noc/osoba b+b, s možnosťou objednania polpenzie (+7.- eur), prípadne dvojposteľovej izby.

Ďalšie, podrobnejšie informácie dostanú prihlásení záujemcovia v priebehu augusta 2019.

Váš záujem s uvedením počtu záujemcov posielajte do 31.07.2019  na zlz@zlz.sk.

Železnica očami detí 

                   Stáva sa pomaly tradíciou, že v prvých júnových dňoch, ktoré súvisia s Medzinárodným dňom detí, náš Klub priateľov železníc Trnavy a okolia pripravuje pre deti zaujímavé stretnutie so železnicou. Aj v tomto roku sa bude konať táto aktivita nášho klubu. Na pôde železnice, konkrétne Železníc Slovenskej republiky, privítame deti z Materskej školy v Trnave na Hodžovej ulici. Po dohode s pani riaditeľkou MŠ to bude 6. júna 2019 dopoludnia.

                   Po uvítaní si deti so svojimi paniami učiteľkami najprv pozrú našu Expozíciu, potom sa presunieme do bývalej riadiacej veže. Odtiaľ je zaujímavý výhľad na celú (osobnú i nákladnú) železničnú stanicu Trnava. Tam bude pre deti pripravená aj malá atrakcia. V spolupráci s Modelárskym obchodom Train & Coffee na Športovej ulici v Trnave, budú pre deti pripravené ukážky z modelovej železnice, tiež samostatný okruh a niekoľko zaujímavých obrázkových časopisov s modelárskou tematikou.

                    Dominantnou časťou spoločného stretnutia bude stvárnenie pohľadu a zážitkov detí zo železnice. Pripravenými pastelkami prenesú svoje zážitky a pohľady, iste s príslušnou dávkou emócií, na pripravené výkresy. Kresby budú vyhodnotené a vystavené na nástenke KPŽT, ktorá je v priestoroch železničnej stanice Trnava pred vstupom do podchodu. Už teraz sa tešíme na spolu strávené dopoludnie s deťmi - našimi "budúcimi" železničiarmi.

9. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka

V sobotu 27. apríla 2019 sa uskutočnil 9. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka, zakladateľa a prvého predsedu nášho Klubu. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Počasie mohlo byť aj trochu lepšie, ale náladu  nám nepokazilo. Väčšina účastníkov absolvovala výstup na Katarínku z obce Naháč a ostatní od horárne nad Dechticami.

Po prehliadke zrúcaniny bývalého kláštora, kde boli urobené aj spoločné fotografie sa účastníci presunuli ku „staničke“ úzkorozchodnej železničky, ktorú vlastnia a prevádzkujú členovia nášho Klubu - otec a syn Ružekovci. Tu mali účastníci možnosť vypočuť si príhovor predsedu KPŽT – Mgr. Jozefa Schmidta a rozprávanie p. Ružeka o histórii a budúcich plánoch úzkorozchodnej železničky. Najviac očakávanou udalosťou dňa bolo naštartovanie rušňa a možnosť prevezenia sa vláčikom po železničke, z čoho mali radosť najmä deti, ale aj v očiach „dospelákov“ bolo vidieť iskričky radosti.

Akcia sa vydarila, všetci odchádzali spokojní a v očakávaní, že sa na Katarínke stretneme aj o rok na jubilejnom 10. ročníku Memoriálu.

Obrázky z tejto akcie si môžete pozrieť v našej Galérii.   Galéria

Pozvánka na 9.ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka

Názov súboru Veľkost
Pozvánka Memoriál M.Školníka 2019.pdf 0.7 MB

Ako bolo na výročnej členskej schôdzi?

Dozviete sa v časti Členská schôdza a niekoľko záberov z nej v časti Galéria 2019.

A je to tu!

Výročná členská schôdza aj v tomto roku bude.

Pozvánka je v časti Členská schôdza. 

Rozprávanie Marka Englera v Knižnici Juraja Fándlyho

             Tak, ako bolo avizované, uskutočnilo sa dňa 21. februára 2019 o 17.00 hodine Rozprávanie Marka Englera, ktoré nebolo síce organizované našim Klubom priateľov železníc Trnavy a okolia, ale keďže "rozprávačom" bol Marko Engler, jeden z našich aktívnych členov Klubu a rozprávanie bolo o našom už bývalom, neúnavnom a aktívnom členovi Bohuslavovi Kráľovičovi, bolo nám toto podujatie viac, než blízke. Túto akciu moderoval, nášmu
Klubu tiež blízky Martin Jurčo.

              V časti našej stránky Galéria sa môžete z prezentovaných záberov Antona Kozoňa presvedčiť, že to bol podvečer prezentovaný nielen bohatou účasťou prítomných, ale najmä zaujímavé pútavým rozprávaním a z času na čas aj doplňovaným názormi a spomienkami, ktoré odzneli z pléna. Takže vydarené podujatie, ktorých si želáme aj do budúcnosti čo najviac.

             Akcia mala verejný charakter a teší nás záujem aj o túto tematiku v širšej verejnosti v rámci Trnavy.

KPŽT

Pozvánka do knižnice Juraja Fándlyho

             V čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova ulica č. 1, bude dňa 21. februára 2019 o 17.00 hodine, v rámci cyklu Trnavské kontexty 

Rozprávanie s Markom Englerom

                                             a to nielen o najnovšej knihe Bohuša Kráľoviča Trnavské železnice,

                                        ale bude to spomienka na tohto neúnavného zberateľa a milovníka Trnavy.

Moderovať bude Martin Jurčo.

Týmto pozývame nielen členov Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, ale sú pozvaní všetci, ktorým Mesto Trnava a železnica niečo hovorí. 

Na našej stránke v Galérii nájdete pozvánku na túto akciu v origináli. 

Slovenská vedecko-technická spoločnosť (SVTS) vás pozýva:

Doc. PhDr. Ivan MRVA CSc. Slovenský historický ústav Matice Slovenskej:

 

 

Pripojenie Bratislavy  na Severnú dráhu cisára Ferdinanda

 Prednáška sa uskutoční dňa 30. januára 2019 (streda)
v budove GR ŽSR – Bratislava, Klemensova 8 so začiatkom o
15,30 hod.

                 Všetci ste pozvaní, ktorí sa zaujímate o históriu a nielen železničnú. Tento fundovaný prednášajúci je často aj hosťom a prednášajúcim
na našich konferenciách o železničnej doprave v našom regióne.

                                                                                                                                                                                                             Výbor KPŽT

 

Aktivity KPŽT v roku 2019

         Po úspešnom zvládnutí silvestrovských osláv a prebudení sa do nového roku 2019, kedy ešte doznievali delobuchy a želania pre rok 2019, Vám ponúkame návrh aktivít, ktoré by sme chceli v tomto roku realizovať a tak naplniť nielen želania mnohých členov klubu po akciách, ktoré ich zaujmú a naplnia, ale aj to čím bije naše železničiarske srdce.

          Čaká nás aj v tomto roku veľa práce a to nielen duševnej, spočívajúcej v prípravách jednotlivých akcií, ale aj fyzickej, zameranej na udržiavanie našej Expozície. Samozrejme aj v tomto roku plánujeme ďalej napĺňať a rozširovať naše zbierky, a postupne sa snažíme, aby boli prístupné nielen členom Klubu, ale aj širšej verejnosti. V neposlednom rade potrebujeme vykonať tzv. "Prevádzkovú údržbu" vozidiel, najmä parného rušňa. Potrebná je tiež obnova náterov na propagačných tabuliach a ďalšie činnosti spojené s Expozíciou.

          V náznaku uvádzame aktivity, ktoré plánujeme v tomto roku realizovať. Samozrejme posledné slovo bude mať členská schôdza, ktorá ako najvyšší orgán Občianskeho združenia prijíma rozhodnutia a schvaľuje, okrem iného, aj plán práce na bežný rok.

     1.      Výročná členská schôdza                                                               
     2.      Memoriál Ing. Mariána Školníka                                                   
     3.      Železnica očami detí                                                                      
     4.      Vydanie brožúry z príležitosti 120. výročia začatia prevádzky na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom                   
     5.      Exkurzia členov klubu na úzkorozchodnú železnicu                     
     6.      Slávnosť a nostalgická jazda Jablonica – Brezová p. Bradlom    
     7.      Konferencia VI – Železnice v Trnavskom regióne