Slovenská vedecko-technická spoločnosť (SVTS) vás pozýva:

Doc. PhDr. Ivan MRVA CSc. Slovenský historický ústav Matice Slovenskej:

 

 

Pripojenie Bratislavy  na Severnú dráhu cisára Ferdinanda

 Prednáška sa uskutoční dňa 30. januára 2019 (streda)
v budove GR ŽSR – Bratislava, Klemensova 8 so začiatkom o
15,30 hod.

                 Všetci ste pozvaní, ktorí sa zaujímate o históriu a nielen železničnú. Tento fundovaný prednášajúci je často aj hosťom a prednášajúcim
na našich konferenciách o železničnej doprave v našom regióne.

                                                                                                                                                                                                             Výbor KPŽT

 

Aktivity KPŽT v roku 2019

         Po úspešnom zvládnutí silvestrovských osláv a prebudení sa do nového roku 2019, kedy ešte doznievali delobuchy a želania pre rok 2019, Vám ponúkame návrh aktivít, ktoré by sme chceli v tomto roku realizovať a tak naplniť nielen želania mnohých členov klubu po akciách, ktoré ich zaujmú a naplnia, ale aj to čím bije naše železničiarske srdce.

          Čaká nás aj v tomto roku veľa práce a to nielen duševnej, spočívajúcej v prípravách jednotlivých akcií, ale aj fyzickej, zameranej na udržiavanie našej Expozície. Samozrejme aj v tomto roku plánujeme ďalej napĺňať a rozširovať naše zbierky, a postupne sa snažíme, aby boli prístupné nielen členom Klubu, ale aj širšej verejnosti. V neposlednom rade potrebujeme vykonať tzv. "Prevádzkovú údržbu" vozidiel, najmä parného rušňa. Potrebná je tiež obnova náterov na propagačných tabuliach a ďalšie činnosti spojené s Expozíciou.

          V náznaku uvádzame aktivity, ktoré plánujeme v tomto roku realizovať. Samozrejme posledné slovo bude mať členská schôdza, ktorá ako najvyšší orgán Občianskeho združenia prijíma rozhodnutia a schvaľuje, okrem iného, aj plán práce na bežný rok.

     1.      Výročná členská schôdza                                                               
     2.      Memoriál Ing. Mariána Školníka                                                   
     3.      Železnica očami detí                                                                      
     4.      Vydanie brožúry z príležitosti 120. výročia začatia prevádzky na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom                   
     5.      Exkurzia členov klubu na úzkorozchodnú železnicu                     
     6.      Slávnosť a nostalgická jazda Jablonica – Brezová p. Bradlom    
     7.      Konferencia VI – Železnice v Trnavskom regióne