Železnica očami detí 

                   Stáva sa pomaly tradíciou, že v prvých júnových dňoch, ktoré súvisia s Medzinárodným dňom detí, náš Klub priateľov železníc Trnavy a okolia pripravuje pre deti zaujímavé stretnutie so železnicou. Aj v tomto roku sa bude konať táto aktivita nášho klubu. Na pôde železnice, konkrétne Železníc Slovenskej republiky, privítame deti z Materskej školy v Trnave na Hodžovej ulici. Po dohode s pani riaditeľkou MŠ to bude 6. júna 2019 dopoludnia.

                   Po uvítaní si deti so svojimi paniami učiteľkami najprv pozrú našu Expozíciu, potom sa presunieme do bývalej riadiacej veže. Odtiaľ je zaujímavý výhľad na celú (osobnú i nákladnú) železničnú stanicu Trnava. Tam bude pre deti pripravená aj malá atrakcia. V spolupráci s Modelárskym obchodom Train & Coffee na Športovej ulici v Trnave, budú pre deti pripravené ukážky z modelovej železnice, tiež samostatný okruh a niekoľko zaujímavých obrázkových časopisov s modelárskou tematikou.

                    Dominantnou časťou spoločného stretnutia bude stvárnenie pohľadu a zážitkov detí zo železnice. Pripravenými pastelkami prenesú svoje zážitky a pohľady, iste s príslušnou dávkou emócií, na pripravené výkresy. Kresby budú vyhodnotené a vystavené na nástenke KPŽT, ktorá je v priestoroch železničnej stanice Trnava pred vstupom do podchodu. Už teraz sa tešíme na spolu strávené dopoludnie s deťmi - našimi "budúcimi" železničiarmi.

9. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka

V sobotu 27. apríla 2019 sa uskutočnil 9. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka, zakladateľa a prvého predsedu nášho Klubu. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Počasie mohlo byť aj trochu lepšie, ale náladu  nám nepokazilo. Väčšina účastníkov absolvovala výstup na Katarínku z obce Naháč a ostatní od horárne nad Dechticami.

Po prehliadke zrúcaniny bývalého kláštora, kde boli urobené aj spoločné fotografie sa účastníci presunuli ku „staničke“ úzkorozchodnej železničky, ktorú vlastnia a prevádzkujú členovia nášho Klubu - otec a syn Ružekovci. Tu mali účastníci možnosť vypočuť si príhovor predsedu KPŽT – Mgr. Jozefa Schmidta a rozprávanie p. Ružeka o histórii a budúcich plánoch úzkorozchodnej železničky. Najviac očakávanou udalosťou dňa bolo naštartovanie rušňa a možnosť prevezenia sa vláčikom po železničke, z čoho mali radosť najmä deti, ale aj v očiach „dospelákov“ bolo vidieť iskričky radosti.

Akcia sa vydarila, všetci odchádzali spokojní a v očakávaní, že sa na Katarínke stretneme aj o rok na jubilejnom 10. ročníku Memoriálu.

Obrázky z tejto akcie si môžete pozrieť v našej Galérii.   Galéria

Pozvánka na 9.ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka

Názov súboru Veľkost
Pozvánka Memoriál M.Školníka 2019.pdf 0.7 MB

Ako bolo na výročnej členskej schôdzi?

Dozviete sa v časti Členská schôdza a niekoľko záberov z nej v časti Galéria 2019.

A je to tu!

Výročná členská schôdza aj v tomto roku bude.

Pozvánka je v časti Členská schôdza. 

Rozprávanie Marka Englera v Knižnici Juraja Fándlyho

             Tak, ako bolo avizované, uskutočnilo sa dňa 21. februára 2019 o 17.00 hodine Rozprávanie Marka Englera, ktoré nebolo síce organizované našim Klubom priateľov železníc Trnavy a okolia, ale keďže "rozprávačom" bol Marko Engler, jeden z našich aktívnych členov Klubu a rozprávanie bolo o našom už bývalom, neúnavnom a aktívnom členovi Bohuslavovi Kráľovičovi, bolo nám toto podujatie viac, než blízke. Túto akciu moderoval, nášmu
Klubu tiež blízky Martin Jurčo.

              V časti našej stránky Galéria sa môžete z prezentovaných záberov Antona Kozoňa presvedčiť, že to bol podvečer prezentovaný nielen bohatou účasťou prítomných, ale najmä zaujímavé pútavým rozprávaním a z času na čas aj doplňovaným názormi a spomienkami, ktoré odzneli z pléna. Takže vydarené podujatie, ktorých si želáme aj do budúcnosti čo najviac.

             Akcia mala verejný charakter a teší nás záujem aj o túto tematiku v širšej verejnosti v rámci Trnavy.

KPŽT

Pozvánka do knižnice Juraja Fándlyho

             V čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova ulica č. 1, bude dňa 21. februára 2019 o 17.00 hodine, v rámci cyklu Trnavské kontexty 

Rozprávanie s Markom Englerom

                                             a to nielen o najnovšej knihe Bohuša Kráľoviča Trnavské železnice,

                                        ale bude to spomienka na tohto neúnavného zberateľa a milovníka Trnavy.

Moderovať bude Martin Jurčo.

Týmto pozývame nielen členov Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, ale sú pozvaní všetci, ktorým Mesto Trnava a železnica niečo hovorí. 

Na našej stránke v Galérii nájdete pozvánku na túto akciu v origináli. 

Slovenská vedecko-technická spoločnosť (SVTS) vás pozýva:

Doc. PhDr. Ivan MRVA CSc. Slovenský historický ústav Matice Slovenskej:

 

 

Pripojenie Bratislavy  na Severnú dráhu cisára Ferdinanda

 Prednáška sa uskutoční dňa 30. januára 2019 (streda)
v budove GR ŽSR – Bratislava, Klemensova 8 so začiatkom o
15,30 hod.

                 Všetci ste pozvaní, ktorí sa zaujímate o históriu a nielen železničnú. Tento fundovaný prednášajúci je často aj hosťom a prednášajúcim
na našich konferenciách o železničnej doprave v našom regióne.

                                                                                                                                                                                                             Výbor KPŽT

 

Aktivity KPŽT v roku 2019

         Po úspešnom zvládnutí silvestrovských osláv a prebudení sa do nového roku 2019, kedy ešte doznievali delobuchy a želania pre rok 2019, Vám ponúkame návrh aktivít, ktoré by sme chceli v tomto roku realizovať a tak naplniť nielen želania mnohých členov klubu po akciách, ktoré ich zaujmú a naplnia, ale aj to čím bije naše železničiarske srdce.

          Čaká nás aj v tomto roku veľa práce a to nielen duševnej, spočívajúcej v prípravách jednotlivých akcií, ale aj fyzickej, zameranej na udržiavanie našej Expozície. Samozrejme aj v tomto roku plánujeme ďalej napĺňať a rozširovať naše zbierky, a postupne sa snažíme, aby boli prístupné nielen členom Klubu, ale aj širšej verejnosti. V neposlednom rade potrebujeme vykonať tzv. "Prevádzkovú údržbu" vozidiel, najmä parného rušňa. Potrebná je tiež obnova náterov na propagačných tabuliach a ďalšie činnosti spojené s Expozíciou.

          V náznaku uvádzame aktivity, ktoré plánujeme v tomto roku realizovať. Samozrejme posledné slovo bude mať členská schôdza, ktorá ako najvyšší orgán Občianskeho združenia prijíma rozhodnutia a schvaľuje, okrem iného, aj plán práce na bežný rok.

     1.      Výročná členská schôdza                                                               
     2.      Memoriál Ing. Mariána Školníka                                                   
     3.      Železnica očami detí                                                                      
     4.      Vydanie brožúry z príležitosti 120. výročia začatia prevádzky na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom                   
     5.      Exkurzia členov klubu na úzkorozchodnú železnicu                     
     6.      Slávnosť a nostalgická jazda Jablonica – Brezová p. Bradlom    
     7.      Konferencia VI – Železnice v Trnavskom regióne