Ako bolo na výročnej členskej schôdzi?

Dozviete sa v časti Členská schôdza a niekoľko záberov z nej v časti Galéria 2019.

A je to tu!

Výročná členská schôdza aj v tomto roku bude.

Pozvánka je v časti Členská schôdza. 

Rozprávanie Marka Englera v Knižnici Juraja Fándlyho

             Tak, ako bolo avizované, uskutočnilo sa dňa 21. februára 2019 o 17.00 hodine Rozprávanie Marka Englera, ktoré nebolo síce organizované našim Klubom priateľov železníc Trnavy a okolia, ale keďže "rozprávačom" bol Marko Engler, jeden z našich aktívnych členov Klubu a rozprávanie bolo o našom už bývalom, neúnavnom a aktívnom členovi Bohuslavovi Kráľovičovi, bolo nám toto podujatie viac, než blízke. Túto akciu moderoval, nášmu
Klubu tiež blízky Martin Jurčo.

              V časti našej stránky Galéria sa môžete z prezentovaných záberov Antona Kozoňa presvedčiť, že to bol podvečer prezentovaný nielen bohatou účasťou prítomných, ale najmä zaujímavé pútavým rozprávaním a z času na čas aj doplňovaným názormi a spomienkami, ktoré odzneli z pléna. Takže vydarené podujatie, ktorých si želáme aj do budúcnosti čo najviac.

             Akcia mala verejný charakter a teší nás záujem aj o túto tematiku v širšej verejnosti v rámci Trnavy.

KPŽT

Pozvánka do knižnice Juraja Fándlyho

             V čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova ulica č. 1, bude dňa 21. februára 2019 o 17.00 hodine, v rámci cyklu Trnavské kontexty 

Rozprávanie s Markom Englerom

                                             a to nielen o najnovšej knihe Bohuša Kráľoviča Trnavské železnice,

                                        ale bude to spomienka na tohto neúnavného zberateľa a milovníka Trnavy.

Moderovať bude Martin Jurčo.

Týmto pozývame nielen členov Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, ale sú pozvaní všetci, ktorým Mesto Trnava a železnica niečo hovorí. 

Na našej stránke v Galérii nájdete pozvánku na túto akciu v origináli. 

Slovenská vedecko-technická spoločnosť (SVTS) vás pozýva:

Doc. PhDr. Ivan MRVA CSc. Slovenský historický ústav Matice Slovenskej:

 

 

Pripojenie Bratislavy  na Severnú dráhu cisára Ferdinanda

 Prednáška sa uskutoční dňa 30. januára 2019 (streda)
v budove GR ŽSR – Bratislava, Klemensova 8 so začiatkom o
15,30 hod.

                 Všetci ste pozvaní, ktorí sa zaujímate o históriu a nielen železničnú. Tento fundovaný prednášajúci je často aj hosťom a prednášajúcim
na našich konferenciách o železničnej doprave v našom regióne.

                                                                                                                                                                                                             Výbor KPŽT

 

Aktivity KPŽT v roku 2019

         Po úspešnom zvládnutí silvestrovských osláv a prebudení sa do nového roku 2019, kedy ešte doznievali delobuchy a želania pre rok 2019, Vám ponúkame návrh aktivít, ktoré by sme chceli v tomto roku realizovať a tak naplniť nielen želania mnohých členov klubu po akciách, ktoré ich zaujmú a naplnia, ale aj to čím bije naše železničiarske srdce.

          Čaká nás aj v tomto roku veľa práce a to nielen duševnej, spočívajúcej v prípravách jednotlivých akcií, ale aj fyzickej, zameranej na udržiavanie našej Expozície. Samozrejme aj v tomto roku plánujeme ďalej napĺňať a rozširovať naše zbierky, a postupne sa snažíme, aby boli prístupné nielen členom Klubu, ale aj širšej verejnosti. V neposlednom rade potrebujeme vykonať tzv. "Prevádzkovú údržbu" vozidiel, najmä parného rušňa. Potrebná je tiež obnova náterov na propagačných tabuliach a ďalšie činnosti spojené s Expozíciou.

          V náznaku uvádzame aktivity, ktoré plánujeme v tomto roku realizovať. Samozrejme posledné slovo bude mať členská schôdza, ktorá ako najvyšší orgán Občianskeho združenia prijíma rozhodnutia a schvaľuje, okrem iného, aj plán práce na bežný rok.

     1.      Výročná členská schôdza                                                               
     2.      Memoriál Ing. Mariána Školníka                                                   
     3.      Železnica očami detí                                                                      
     4.      Vydanie brožúry z príležitosti 120. výročia začatia prevádzky na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom                   
     5.      Exkurzia členov klubu na úzkorozchodnú železnicu                     
     6.      Slávnosť a nostalgická jazda Jablonica – Brezová p. Bradlom    
     7.      Konferencia VI – Železnice v Trnavskom regióne