Pour féliciter MMXX

Všetkým členom a podporovateľom, ako i priaznivcom železničnej dopravy a teda železníc ako takých 

želáme v roku 2020

veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov ako v rodinách, tak aj na pracoviskách.

Zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a vydarené akcie i v tomto nastávajúcom roku.

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

Konferencia
Železnice v Trnavskom regióne 
 HISTÓRIA – SÚČASNOSŤ – BUDÚCNOSŤ

 

Po roku sa Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia podarilo opäť usporiadať ďalší, v poradí už šiesty ročník konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a aj budúcnosť železníc.

Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 14. novembra 2019 o 13.00 hodine.

Účasť na konferencii bola bezplatná a mohla sa jej zúčastniť široká odborná aj laická verejnosť. K dispozícii bol aj vytlačený zborník so všetkými prednáškami z konferencie, ktorý dostal každý účastník zaregistrovaný pri príchode do konferenčnej miestnosti.

Tento rok sme prišli s dvoma novinkami. Prvou je poskytnutie väčšieho časového priestoru pre jednu z prednášok – namiesto pre nás obvyklých 15 minút bola jedna prednáška rozšírená až na 30 minút. Táto prednáška má byť nosnou témou konferencie, prípadne má poskytnúť väčší priestor mimoriadne zaujímavej téme. Vzhľadom na oslavy 120. výročia trate Jablonica – Brezová pod Bradlom sme sa rozhodli vyskúšať to práve na tejto jubilujúcej trati.

Druhou novinkou je vyhradenie jednej prednášky na každej konferencii mladej generácii – študentom Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Týmto krokom chceme jednak prilákať mládež, ktorá by mala postupne preberať aktivitu v dobrovoľníckej činnosti, jednak poskytnúť možnosť prezentácie činností žiakov na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave, keďže mnohé práce Stredoškolskej odbornej činnosti alebo praktickej časti maturitnej skúšky sú priamo naviazané na železnicu, či už skutočnú alebo modelovú.

Program konferencie obsahoval nasledovné prednášky:

 • Jozef SCHMIDT: Činnosť Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2018–2019.
 • Marko ENGLER PhD.: 120 rokov trate Jablonica – Brezová pod Bradlom.
 • PhDr. Ivan MRVA, CSc.: Železný minister Gabriel Baroš (1848–1892) – reformátor železničnej dopravy a spojov – tvorca koncepcie dopravy v 19. storočí.
 • Patrik MAHATS: Modelová železnica na SPŠ dopravnej v Trnave.
 • RNDr. Pavol ELIÁŠ, CSc.: Železnice a rastliny v okolí Trnavy (75 rokov od zverejnenia prvej písomnej informácie o rastlinách železníc okolia Trnavy).

Vyše šesťdesiatčlenné publikum účastníkov si vypočulo prednášky a zároveň so záujmom si pozreli pripravené prezentácie. V závere bola diskusia ku všetkým predneseným témam. Otázky zodpovedali väčšinou prednášajúci.

Cieľom konferencie, ktorú sa KPŽT snaží uskutočňovať raz ročne, je nielen pripomínanie si histórie železníc v Trnave a okolí, ale najmä napomáhanie rozvoju železničnej dopravy, či už osobnej alebo nákladnej, v súčasnosti aj v budúcnosti.

Niekoľko záberov z priebehu konferencie si môžete pozrieť v našej Galérii. Fotografoval Roman Remenár.

Študuj dopravu -

Deň otvorených dverí aj v Klube priateľov železníc Trnavy a okolia

        Tak ako bolo avizované, 3. október 2019 patril dňu otvorených dverí nielen Trnavského samosprávneho kraja (TT SK), Strednej priemyselnej školy dopravnej (SPŠD), ale aj nášmu klubu KPŽT. Záštitu nad Dňom otvorených dverí SPŠD Trnava prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR). Náš Klub bol oficiálne pozvaný na participáciu. 

        Tešila nás táto možnosť a na jej úspešnú realizáciu sme sa dôkladne pripravili. Do našej expozície pribudli ďalšie artefakty, zakúpili sme aj tri figuríny, ktoré nosia našu železničiarsku uniformu a tak "oživili" interiér expozičného vozňa. Aj v tomto roku sme mali v rámci dobrých vzťahov a skúseností spoluprácu s Kamenným obchodom v Trnave - Modelová železnica. Zapožičali a prevádzkovali počas celého dňa jeden zo svojich modelových panelov.

        Počas dňa javili záujem o náš klub i expozíciu mnohí žiaci, samozrejme nevynímajúc žiakov trnavských škôl. Potešila aj skutočnosť, že prišli žiaci zo Sládkovičova, Pezinka, Borského Mikuláša a aj z "neďalekej" Čadce. Najprv sme ich oboznámili s celoročnou činnosťou nášho klubu a potom sme odpovedali na mnohé otázky, týkajúce sa nielen klubu, ale aj všeobecne železníc. Mali možnosť si skúsiť aj obsluhu elektromechanického staničného zabezpečovacieho zariadenia, či vyskúšať si obsluhu terniónu a kompostéra pri výdaji lepenkového cestovného lístka. Takýto záujem o železnicu nás samozrejme len teší.

Niekoľko záberov si môžete pozrieť na tomto webe v časti Galéria. Fotografoval  pán Turanský.

                                                                                                                                                                                                                                                                  KPŽT

Študuj dopravu

To je názov našej najbližšej akcie. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pozýva aj v roku 2019 do priestorov železničnej stanice Trnava a súčasne aj do priestorov Strednej priemyselnej školy dopravnej. Ak Vás to zaujalo, čítajte ďalej.

Približne pred rokom sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave a súčasne na železničnej stanici v Trnave konala akcia Študuj dopravu 2018. Táto akcia sa uskutočnila postupne v niektorých mestách na Slovensku s cieľom zaujať najmä žiakov základných škôl, aby mali záujem ísť študovať na strednú školu niektorý z odborov žiadaných v praxi. Táto akcia sa uskutočňuje aj v roku 2019 a dňa 3. októbra 2019 zavíta opäť aj do Trnavy.

        Zatiaľ čo akcia Študuj dopravu sa tento rok zrealizuje iba v priestoroch železničnej stanice Trnava, v ten istý deň bude na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave (SPŠD), na Študentskej 23, akcia Deň otvorených dverí SPŠD v Trnave. Obidve akcie spojí cestný vláčik, ktorý bude premávať medzi železničnou stanicou a areálom SPŠD ako minulý rok.

        Vo štvrtok 3. októbra 2019 tak budú prístupné v škole rôzne laboratóriá s odborným výkladom vyučujúcich. Pre železničných záujemcov však budú určite najväčším lákadlom koľajiská modelovej železnice, ktorých sa už v škole nachádza niekoľko. Sú výsledkom praktickej činnosti žiakov, ktorí ich vytvorili či už ako súčasť Stredoškolskej odbornej činnosti (známej pod skratkou SOČ) alebo ako praktickej časti záverečnej skúšky (ľudovo prezývanej praktická maturita).

        Okrem zvyčajnej stavby koľajiska sú zaujímavé aj riadiace systémy, ktoré takéto koľajiská ovládajú. Dôležitou zložkou pre žiakov totiž nie je len stavba krajinky s funkčnou modelovou železnicou, ale najmä riadiace a ovládacie systémy, ktoré využívajú najrozličnejšie výdobytky techniky – či už diskrétnu elektroniku, TTL logiku, programovateľné priemyselné počítače Simatic od firmy Siemens alebo čoraz populárnejšie programovateľné Arduiná. Na nich si totiž žiaci dokazujú, že dokážu v praxi riešiť reálne problémy. Preto je krajinka často len okrajovou záležitosťou a je vytvorená len v zjednodušenej podobe. Napriek tomu umožňujú takéto koľajiská prevádzku bežných vozidiel modelovej železnice.

        Počas Dňa otvorených dverí na SPŠD v Trnave budú mať návštevníci možnosť pozrieť si nielen vyššie spomenuté koľajiská, ale aj koľajisko budované členmi Krúžku železničných modelárov pri SPŠD v Trnave, ktoré slúži najmä pre získanie manuálnej zručnosti žiakov. Preto sa často upravuje do inej podoby, niečo modernizuje, niečo vymieňa a pod. Jednoducho slúži na cvičenie a zároveň aj na hranie, keďže s modelovou železnicou sa dá aj riadne vyhrať, čo využívajú nielen deti a žiaci, ale často aj dospelí.

        Aj keď je Deň otvorených dverí SPŠD v Trnave (ako aj akcia Študuj dopravu) určený predovšetkým pre žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú pre strednú školu, akcia má verejný charakter a preto ju môžu využiť aj dospelí. Majú tak možnosť prísť si pozrieť technické vybavenie školy a podľa toho odporučiť svojim deťom ich ďalšie smerovanie v živote.

         Niekoľko ilustračných záberov, ktoré sprevádza túto správu, obsahuje okrem koľajísk modelovej železnice SPŠD v Trnave aj zábery z akcie Študuj dopravu konanej v priestoroch železničnej stanice Trnava. V ten deň bol prístupný pre verejnosť aj výstavný vozeň Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, v ktorom sa nachádzalo predvádzacie koľajisko firmy Roco sprostredkované predajňou modelovej železnice www.modelovazeleznica.sk, keďže propagáciu železnice sa snažia zabezpečovať nielen štátne inštitúcie a ministerstvo, ale tiež dobrovoľníci a firmy. Je preto určite dobré, keď tieto snahy nájdu odozvu nielen v žiakoch základných škôl...

        Samozrejme pri všetkom dianí bude aj náš Klub priateľov železníc Trnavy a okolia. V rámci aktivít na železničnej stanici Trnava budeme mať sprístupnenú aj našu expozíciu na štvrtom nástupišti trnavskej železničnej stanice. A určite srdečne pozývame všetkých, bez rozdielu na vekovú kategóriu a momentálne pracovné či iné zaradenie v spoločnosti. Tešíme sa 3. októbra 2019 na Vašu návštevu u  nás.

    

KPŽT

Boli ste s nami? Kde?

No predsa na oslave 120. výročia uvedenia do prevádzky železničnej trate Jablonica - Brezová pod Bradlom.

       Na 14. septembra 2019 pripravil Klub priateľov železníc Trnavy a okolia oslavu 120. výročia uvedenia do prevádzky železničnej trate Jablonica - Brezová pod Bradlom. Začínali sme, ako inak, v Trnave po ôsmej hodine ráno. Výpravca pán Knihár nám dal zelenú a tak sme odštartovali smer Nemčanka. Náš historický vlak zastavil na nástup záujemcov o túto jazdu v železničných staniciach Šelpice, Boleráz a Smolenice.

       V železničnej stanici Jablonica sme mali o čosi dlhší pobyt, lebo na "Brezovú" sa ide z tohto smeru úvraťou. Na zastávke Jablonica obec bolo ťažisko osláv v mieste, kde trať začína. Najprv príhovory pána starostu, oblastného riaditeľa ŽSR a predsedu nášho klubu. potom nasledoval bohatý kultúrny program, z ktorého mali všetci výborný dojem. Potom sme pokračovali a na zastávke Osuské bol iba symbolický pobyt nášho vlaku. Avšak v Hradišti pod Vrátnom tam to bolo opäť bohaté na spomienky i na vyslovené želania, aby sa táto železničná trať nestala "zabudnutou" ale aspoň v letnom období bola prevádzkovaná osobnou dopravou. V priestoroch tejto železničnej stanice študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa popýšili dvomi panelmi modelovej železnice.

       Naša púť nostalgickej jazdy sa dostala do svojho cieľa Brezovej pod Bradlom. Tu sme boli privítaní nielen pánom primátorom, ale aj sprievodnými akciami tejto oslavy. Pripravený autobus nás odviezol na historické Bradlo. Tam sme si najprv uctili položením kvetov Milana Rastislava Štefánika a potom sme sa kochali pohľadmi na prekrásne okolie. Návrat z Bradla znamenal, že naša oslava sa preklopila nielen do druhej časti, ale aj návrat nášho vlaku do Trnavy. V súlade s vypracovaným grafikonom vlakovej dopravy (teda cestovným poriadkom mimoriadneho vlaku) sme prišli do Trnavy.

       Bez zbytočnej dávky seba chvály možno v závere konštatovať, že ten, kto to s nami absolvoval má na dlhé obdobie len tie dobré zážitky a spomienky na túto oslavu. Hmotným dokladom tejto akcie bol vydaný jubilejný odznak a zborník, ktorý na viac, ako osemdesiatich stranách dokumentuje toto výročie. Svedčia o tom aj viaceré e-maily poslané na našu adresu po tejto akcii. Aj my sme radi, že sa vydarilo nielen počasie, ale aj celá akcia a do budúcna sa vynasnažíme pripraviť ďalšie.

Fotografické zábery z akcie, ako už tradične sú v našej Galérii.

Z vydarenej akcie bolo vyhotovené video.

KPŽT

120 rokov trate Jablonica - Brezová pod Bradlom

Odkaz na článok

Aktivity nášho Klubu v druhom polroku 2019

 1. V dňoch 23. až 25. augusta 2019 sa uskutoční avizovaná Exkurzia na horskú ozubnicovú železnicu Tanvald – Kořenov - Harrachov.
 2. Na 14. septembra 2019 pripravujeme oslavu 120. výročia uvedenia železničnej trate Jablonica - Brezová pod Bradlom do prevádzky.
 3. Dňa 3. októbra 219 sa uskutoční pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR a spolupráci so Strednou priemyselnou školou dopravnou akcia Študuj dopravu.
 4. V novembri, už tradične, a to 14. 11. 2019 bude, ako aj po minulé roky, už šiesta konferencia Železnice v Trnavskom regióne.
 5. Záverečnou akciou bude zhodnotenie roku 2019 na decembrovom rozšírenom zasadnutí výboru KPŽT

Okrem uvedených, ponúkame ak akcie poriadané Slovenskou vedecko-technickou spoločnosťou, sekciou Doprava, na ktoré je možné sa prihlásiť a zúčastniť sa na nich.

Výbor KPŽT

  Slovenská vedecko-technická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS

                   BRATISLAVA, Koceľova 15

 

P  O Z V Á  N  K A  na tematický zájazd:  TRAKO Gdansk 2019

Veľtrh koľajovej techniky a prostriedkov pre stavbu a údržbu koľajovej infraštruktúry sa usporadúva každé 2 roky v nových výstavných halách v GDANSKU. Tento rok v dňoch 23 až 27. septembra. Naša Spoločnosť tradične organizuje zájazd.

Tento rok s nasledovným programom :

 1. Odchod z Bratislavy dňa 23.9.19 vlakom EC 280 Bratislava hl.st. (8.10 hod. Břeclav 9.01 x 9.10 EC 104, Gdansk Oliwa 18.37). Na vlak EC 104 treba zakúpiť miestenku. Ubytovanie je zabezpečené v penzióne v Gdansku – Olive od 23. do 26.9 (na 3 noci). Na ubytovanie poskytne Spoločnosť príspevok.
 2. Dňa 24.9.2019 – návšteva veľtrhu
 3. Dňa 25.9.2019 – upravíme program priamo so záujemcami
 4. Dňa 26.9.2019 návrat (Gdansk Oliwa 11.08, Břeclav 20.47 x 21.59, Bratislava 21.50, ALT : Gdansk – Oliwa 5.25 – Varšava centr. 8,35 x 9,05, Bratislava hl.st 16.50). Cestovné lístky a miestenky si vybavuje každý účastník samostatne.

 Prihlásiť sa môžete na adresu :  milan.klubal@seznam.cz  (tf.0905738687)

do 20.9.2019

Výbor KPŽT

            Exkurzia na horskú ozubnicovú železnicu

                   Tanvald – Kořenov - Harrachov

V dňoch 23.8. – 25.8.2019 sa 35 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov zúčastnilo exkurzie na ozubnicovú železnicu Tanvald – Kořenov – Harrachov.
Príchod do Tanvaldu zo Slovenska bol komplikovaný početnými výlukami na železničnej sieti SŽDC spojenými s náhradnou autobusovou dopravou, preto všetci účastníci akcie prišli do Tanvaldu unavení z dlhého cestovania. Nálada sa však vylepšila pri večernom opekaní klobásky, slaninky a konzumácii ďalších dobrôt. Účastníkov akcie oficiálne privítali členovia výboru KPŽT – Ing. Ľubomír Gazdík a Ing. Marek Bavolár. Tajomník KPŽT účastníkov oboznámil so sobotňajším programom a históriou trate „Tanvald – Kořenov – Harrachov.
V sobotu 24.08.2019 sa uskutočnila samotná exkurzia, ktorá bola spojená s akciou „Borůvková parní sobota“, ktorú organizovalo združenie „Zubačka.“ Súčasťou tejto akcie bola jazda historického ozubnicového motorového vlaku z Tanvaldu do Kořenova, v ktorom mali členovia KPŽT rezervované miesta. Tento vlak bol zostavený z ozubnicového rušňa T 426.0 „Rakušanka“, vozňov Balm a motorového vozňa M0240.056 „Singrovka“. Príchod vlaku do Kořenova bol veľmi zaujímavý, pretože v koľajisku a na nástupišti sledovalo príchod vlaku niekoľko stoviek fanúšikov železníc. V Kořenove bola možnosť navštíviť múzeum ozubnicovej dráhy, výhrevňu (depo) s výstavou obrazov s vyobrazením vlakov v retroštýle, previezť sa banským vláčikom alebo sledovať živé dobové ukážky historických bitiek z rokov 1938 a 1939. Na uhasenie smädu a hladu boli v ponuke čučoriedkové : knedličky, koláče, pivo, víno a mnohé ďalšie pochutiny.
Mnohí využili aj možnosť previezť sa z Kořenova do Harrachova parným vlakom s rušňom 310.0134 „Kafemlejnek“ a s historickými drevenými vozňami, ktorým pomáhal historický rušeň T 435.0111 „Hektor“ . Časť účastníkov využila blízkosť Harrachova a navštívila aj skokanský areál, na ktorom sa konajú svetové poháre v skokoch na lyžiach.
Všetci účastníci exkurzie sa zišli v neskorých poobedných hodinách na hoteli „U dubu“, kde si pri večeri a aj po nej rozprávali zážitky z uplynulého dňa.
V nedeľu po raňajkách sa účastníci akcie vydali na púť po českých a slovenských železniciach domov plní dojmov a zážitkov. Niekoľko fotografií z exkurzie si môžete pozrie v galérii.

Exkurzia na horskú ozubnicovú železnicu Tanvald – Kořenov - Harrachov, 23. - 25.8.2019

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - Tanvald 23.-25.8.2019.pdf 0.57 MB
2019-08-24-plakat.pdf 1.9 MB

Brigáda na lesnej železnici na Katarínke

Dňa 6.7.2019 sa členovia KPŽT zúčastnili na brigáde na lesnej železnici na Katarínke. Zúčastnilo sa 10 členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Pri nádhernom (poobede až priveľmi teplom počasí) išla robota ako po masle, brigádnici položili zopár desiatok metrov podvalov a koľajníc a brigádničky nafarbili dva vozne. Všetko je zdokumentované na fotkách, ktoré sú umiestnené v Galérii

Takýto bol dnešný deň - 6. jún 2019

v spolupráci s Materskou školou na Hodžovej ulici v Trnave

          Náš Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) pripravil pre deti z Materskej školy na Hodžovej ulici v Trnave zaujímavé stretnutie. V súvislosti s Medzinárodným dňom detí sme pre nich usporiadali akciu "Železnica očami detí". 

          Stretnutie začalo o 9. 30 príchodom detí, sprevádzaných pani riaditeľkou Ľubicou Čechovou a pani učiteľkou Evou Bartovičovou, na pôdu KPŽT. Deti najprv zvonka obdivovali našu Expozíciu (parný rušeň, expozičný i služobný vozeň) a potom sme ich pozvali dnu do vozňov. Ďalej nasledovala krátka prehliadka makety rušňa "Raketa" a potom sme sa presunuli do priestoru železničnej stanice Trnava do riadiacej veže, kde je v súčasnosti urobená zasadacia miestnosť. Odtiaľ je zaujímavý pohľad nielen na samotnú železničnú stanicu a je technickú infraštruktúru, ale aj na mesto Trnava. Tam na deti čakal okruh modelovej železnice, ktorý sme zabezpečili v spolupráci s modelárskou predajňou na Športovej ulici v Trnave. Tiež mali    pripravené pastelky s výkresmi, kde premietli svoje zážitky, postrehy a tak aj odhalili svoje kresliarske majstrovstvo. Niektoré deti stihli nakresliť a na výkres vyjadriť i dva zážitky. Výstava týchto ich prác v origináloch bude v krátkom čase na našej nástenke, ktorú si môžete pozrieť na železničnej stanici pred vstupom do podchodu.

          Niekoľko záberov z nášho spoločného stretnutia i zopár grafických vyjadrení detí nájdete v našej Galérii . Sme radi, že naše stretnutie sa vydarilo a už teraz si nezabudneme naplánovať to budúcoročné.

          Ďalšie stretnutie s nádejnými našimi nástupcami - budúcimi železničiarmi, avšak trochu vyššej vekovej kategórie bude 3. októbra 2019 v rámci Dňa otvorených dverí Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy a výstavby SR pri akcii Študuj dopravu.

AKTIVITY

Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS) Sekcia doprava

SVTS - sekcia doprava ponúka aj pre členov KPŽT túto exkurziu:

PRÍSTAVY KOPER a RIJEKA  

Informácie k plánovanej exkurzii do jadranských prístavov Koper (SLO) a Rijeky (HR):

          Zväz logistiky a zasielateľstva SR spolu so *Svazem  spedice a logistiky ČR, Luka Koper, Metrans Koper a Luka Rijeka, plánujú zorganizovať odbornú exkurziu zasielateľov do jadranských prístavov pre členské spoločnosti ZLZ SR a SSL.

TERMÍN :  17. – 20. septembra 2019

DOPRAVA : autobusom s odchodom z Prahy* o 8:00 a z Bratislavy o cca 12:30

UBYTOVANIE : 3 noci hotel Žusterna Aquapark Koper,  ubytovanie si platí každý účastník sám.

PLÁNOVANÝ PROGRAM :
 1. deň (17.09) cesta do prístavu KOPER a ubytovanie                                  

       2. deň (18.09) prehliadka prístavu RIJEKA – prezentácia kontajnerového terminálu s kotviacou loďou, prezentácia Luka Koper a bazénu Bakar (hlboko vodné nábrežie pre bulk carriers 100.000 DWT)

        3. deň (19.09) návšteva prístavu KOPER- spoločnosť METRANS poskytne prezentáciu a prehliadku kontajnerového terminálu a večerný networking

         4. deň (20.09) návrat cez Bratislavu do Prahy*

 

NÁKLADY NA CESTU :   275,- EUR/účastník  (kryje cestovné autobusom, vrátane prejazdov v prístavoch, prácu a ubytovanie dvoch vodičov)

Náklady účastníkov na ubytovaniestravné/diéty sú v réžii zamestnávateľa, ktorý vysiela zamestnanca na exkurziu.

Ubytovanie v prístave KOPER :  hotel Žusterna Aquapark Koper  s cenami cca 60.- EUR/noc/osoba b+b, s možnosťou objednania polpenzie (+7.- eur), prípadne dvojposteľovej izby.

Ďalšie, podrobnejšie informácie dostanú prihlásení záujemcovia v priebehu augusta 2019.

Váš záujem s uvedením počtu záujemcov posielajte do 31.07.2019  na zlz@zlz.sk.

Železnica očami detí 

                   Stáva sa pomaly tradíciou, že v prvých júnových dňoch, ktoré súvisia s Medzinárodným dňom detí, náš Klub priateľov železníc Trnavy a okolia pripravuje pre deti zaujímavé stretnutie so železnicou. Aj v tomto roku sa bude konať táto aktivita nášho klubu. Na pôde železnice, konkrétne Železníc Slovenskej republiky, privítame deti z Materskej školy v Trnave na Hodžovej ulici. Po dohode s pani riaditeľkou MŠ to bude 6. júna 2019 dopoludnia.

                   Po uvítaní si deti so svojimi paniami učiteľkami najprv pozrú našu Expozíciu, potom sa presunieme do bývalej riadiacej veže. Odtiaľ je zaujímavý výhľad na celú (osobnú i nákladnú) železničnú stanicu Trnava. Tam bude pre deti pripravená aj malá atrakcia. V spolupráci s Modelárskym obchodom Train & Coffee na Športovej ulici v Trnave, budú pre deti pripravené ukážky z modelovej železnice, tiež samostatný okruh a niekoľko zaujímavých obrázkových časopisov s modelárskou tematikou.

                    Dominantnou časťou spoločného stretnutia bude stvárnenie pohľadu a zážitkov detí zo železnice. Pripravenými pastelkami prenesú svoje zážitky a pohľady, iste s príslušnou dávkou emócií, na pripravené výkresy. Kresby budú vyhodnotené a vystavené na nástenke KPŽT, ktorá je v priestoroch železničnej stanice Trnava pred vstupom do podchodu. Už teraz sa tešíme na spolu strávené dopoludnie s deťmi - našimi "budúcimi" železničiarmi.

9. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka

V sobotu 27. apríla 2019 sa uskutočnil 9. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka, zakladateľa a prvého predsedu nášho Klubu. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Počasie mohlo byť aj trochu lepšie, ale náladu  nám nepokazilo. Väčšina účastníkov absolvovala výstup na Katarínku z obce Naháč a ostatní od horárne nad Dechticami.

Po prehliadke zrúcaniny bývalého kláštora, kde boli urobené aj spoločné fotografie sa účastníci presunuli ku „staničke“ úzkorozchodnej železničky, ktorú vlastnia a prevádzkujú členovia nášho Klubu - otec a syn Ružekovci. Tu mali účastníci možnosť vypočuť si príhovor predsedu KPŽT – Mgr. Jozefa Schmidta a rozprávanie p. Ružeka o histórii a budúcich plánoch úzkorozchodnej železničky. Najviac očakávanou udalosťou dňa bolo naštartovanie rušňa a možnosť prevezenia sa vláčikom po železničke, z čoho mali radosť najmä deti, ale aj v očiach „dospelákov“ bolo vidieť iskričky radosti.

Akcia sa vydarila, všetci odchádzali spokojní a v očakávaní, že sa na Katarínke stretneme aj o rok na jubilejnom 10. ročníku Memoriálu.

Obrázky z tejto akcie si môžete pozrieť v našej Galérii.   Galéria

Pozvánka na 9.ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka

Názov súboru Veľkost
Pozvánka Memoriál M.Školníka 2019.pdf 0.7 MB

Ako bolo na výročnej členskej schôdzi?

Dozviete sa v časti Členská schôdza a niekoľko záberov z nej v časti Galéria 2019.

A je to tu!

Výročná členská schôdza aj v tomto roku bude.

Pozvánka je v časti Členská schôdza. 

Rozprávanie Marka Englera v Knižnici Juraja Fándlyho

             Tak, ako bolo avizované, uskutočnilo sa dňa 21. februára 2019 o 17.00 hodine Rozprávanie Marka Englera, ktoré nebolo síce organizované našim Klubom priateľov železníc Trnavy a okolia, ale keďže "rozprávačom" bol Marko Engler, jeden z našich aktívnych členov Klubu a rozprávanie bolo o našom už bývalom, neúnavnom a aktívnom členovi Bohuslavovi Kráľovičovi, bolo nám toto podujatie viac, než blízke. Túto akciu moderoval, nášmu
Klubu tiež blízky Martin Jurčo.

              V časti našej stránky Galéria sa môžete z prezentovaných záberov Antona Kozoňa presvedčiť, že to bol podvečer prezentovaný nielen bohatou účasťou prítomných, ale najmä zaujímavé pútavým rozprávaním a z času na čas aj doplňovaným názormi a spomienkami, ktoré odzneli z pléna. Takže vydarené podujatie, ktorých si želáme aj do budúcnosti čo najviac.

             Akcia mala verejný charakter a teší nás záujem aj o túto tematiku v širšej verejnosti v rámci Trnavy.

KPŽT

Pozvánka do knižnice Juraja Fándlyho

             V čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova ulica č. 1, bude dňa 21. februára 2019 o 17.00 hodine, v rámci cyklu Trnavské kontexty 

Rozprávanie s Markom Englerom

                                             a to nielen o najnovšej knihe Bohuša Kráľoviča Trnavské železnice,

                                        ale bude to spomienka na tohto neúnavného zberateľa a milovníka Trnavy.

Moderovať bude Martin Jurčo.

Týmto pozývame nielen členov Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, ale sú pozvaní všetci, ktorým Mesto Trnava a železnica niečo hovorí. 

Na našej stránke v Galérii nájdete pozvánku na túto akciu v origináli. 

Slovenská vedecko-technická spoločnosť (SVTS) vás pozýva:

Doc. PhDr. Ivan MRVA CSc. Slovenský historický ústav Matice Slovenskej:

 

 

Pripojenie Bratislavy  na Severnú dráhu cisára Ferdinanda

 Prednáška sa uskutoční dňa 30. januára 2019 (streda)
v budove GR ŽSR – Bratislava, Klemensova 8 so začiatkom o
15,30 hod.

                 Všetci ste pozvaní, ktorí sa zaujímate o históriu a nielen železničnú. Tento fundovaný prednášajúci je často aj hosťom a prednášajúcim
na našich konferenciách o železničnej doprave v našom regióne.

                                                                                                                                                                                                             Výbor KPŽT

 

Aktivity KPŽT v roku 2019

         Po úspešnom zvládnutí silvestrovských osláv a prebudení sa do nového roku 2019, kedy ešte doznievali delobuchy a želania pre rok 2019, Vám ponúkame návrh aktivít, ktoré by sme chceli v tomto roku realizovať a tak naplniť nielen želania mnohých členov klubu po akciách, ktoré ich zaujmú a naplnia, ale aj to čím bije naše železničiarske srdce.

          Čaká nás aj v tomto roku veľa práce a to nielen duševnej, spočívajúcej v prípravách jednotlivých akcií, ale aj fyzickej, zameranej na udržiavanie našej Expozície. Samozrejme aj v tomto roku plánujeme ďalej napĺňať a rozširovať naše zbierky, a postupne sa snažíme, aby boli prístupné nielen členom Klubu, ale aj širšej verejnosti. V neposlednom rade potrebujeme vykonať tzv. "Prevádzkovú údržbu" vozidiel, najmä parného rušňa. Potrebná je tiež obnova náterov na propagačných tabuliach a ďalšie činnosti spojené s Expozíciou.

          V náznaku uvádzame aktivity, ktoré plánujeme v tomto roku realizovať. Samozrejme posledné slovo bude mať členská schôdza, ktorá ako najvyšší orgán Občianskeho združenia prijíma rozhodnutia a schvaľuje, okrem iného, aj plán práce na bežný rok.

     1.      Výročná členská schôdza                                                               
     2.      Memoriál Ing. Mariána Školníka                                                   
     3.      Železnica očami detí                                                                      
     4.      Vydanie brožúry z príležitosti 120. výročia začatia prevádzky na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom                   
     5.      Exkurzia členov klubu na úzkorozchodnú železnicu                     
     6.      Slávnosť a nostalgická jazda Jablonica – Brezová p. Bradlom    
     7.      Konferencia VI – Železnice v Trnavskom regióne