Klub priateľov železníc Trnavy a okolia - kontakt

Sídlo: Železničná stanica Trnava, Kollárova ul. č. 36, 917 95 Trnava
Klubové priestory tvoria železničné vozne, ktoré sú súčasťou pamätníka železničnej dopravy pri nástupišti 4 železničnej stanice Trnava.
Register Evidencia občianskych združení Ministerstva vnútra SR (VVS/l - 900/90 - 11803)
IČO: 35630248
Banka Tatra banka, a.s.
IBAN: SK9111000000002621230545
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Mob.: +421 903 574 560
e-mail: kpzt@kpzt.sk
web: www.kpzt.sk