Klub priateľov železníc Trnavy a okolia - kontakt

Sídlo: Železničná stanica Trnava, Kollárova ul. č. 36, 917 95 Trnava
Priestory klubu tvoria železničné vozne, ktoré sú súčasťou pamätníka železničnej dopravy pri nástupišti 4 železničnej stanice Trnava.
Register Evidencia občianskych združení Ministerstva vnútra SR (VVS/1 - 900/90 - 11803-1)
IČO: 35630248
Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK1709000000005165120687
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Mob.: +421 903 414 983
e-mail: kpzt@kpzt.sk
web: www.kpzt.sk