Pozvánka na Modulárske stretnutie železničných modelárov SPŠD Trnava 8. - 10.12.2023

Názov súboru Veľkost
SPSDTT2023-Plagat.jpg 0.95 MB
Instrukcie-2023.jpg 0.96 MB

X. ročník Konferencie „Železnice v Trnavskom regióne História - Súčasnosť – Budúcnosť“

V zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2023 Klub priateľov železníc Trnavy a okolia usporiadal ďalší, v poradí už X. ročník konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a budúcnosť železníc. Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 19. októbra 2023 so začiatkom o 13:30 hodine.

Účasť na konferencii bola bezplatná a mohla sa jej zúčastniť široká odborná aj laická verejnosť. K dispozícii bol aj vytlačený zborník so všetkými prednáškami z konferencie, ktorý dostal každý účastník zaregistrovaný pri príchode do konferenčnej miestnosti.

Konferenciu moderoval člen výboru KPŽT – Ing. Peter Siváček, ktorý na úvod privítal veľmi vzácneho hosťa a to Mgr. Jozefa Viskupiča - predsedu Trnavského samosprávneho kraja ako aj ostatných hostí a prítomných stručne oboznámil so základným poslaním KPŽT, jeho dlhoročným pôsobením a o poslaní a význame konania každoročných konferencií.

Program konferencie ďalej pokračoval samotnými prednáškami:

  • Jozef SCHMIDT: Činnosť Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2022-2023
  • Peter PAPÍK : Dopravná priemyslovka jubiluje
  • Daniel HRUBIŠKO : Implementácia „Reformného GVD“ a investičné zámery ZSSK pre ďalšie obdobie
  • Bohumil POKORNÝ : Málo známe o málo známych – výroba železničných motorových vozíkov v Trnave
  • Ivan MRVA : Niekoľko drobností z výstavby železníc na Slovensku za Uhorska
  • Pavol ELIÁŠ : Železnice ako migračné koridory 3 (Šírenie rastlín po železnici – neofyty)

Prítomné publikum si vypočulo prednášky a zároveň so záujmom pozrelo pripravené prezentácie. V závere bola diskusia ku všetkým predneseným témam, najviac diskutovanou témou bol reformný GVD. Otázky zodpovedali väčšinou prednášajúci.

Cieľom konferencie, ktorú sa KPŽT snaží uskutočňovať raz ročne, je nielen pripomínanie si histórie železníc v Trnave a okolí, ale najmä napomáhanie rozvoju železničnej dopravy, či už osobnej alebo nákladnej, v súčasnosti aj v budúcnosti.

Niekoľko záberov z priebehu konferencie si môžete pozrieť v našej Galérii. Fotografoval Roman Remenár.

Pozvánka na X. ročník Konferencie Železnice v Trnavskom regióne
H I S T Ó R I A – S Ú Č A S N O S Ť – B U D Ú C N O S Ť

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) pripravil jubilejný desiaty ročník konferencie, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 19. októbra 2023, opäť v zasadacej miestnosti starej radnice v Trnave. Zoznam prednášok je uvedený v priloženej pozvánke. Nosnou témou je prednáška pripomínajúca 40. výročie dopravnej priemyslovky v Trnave, na čo si určite radi zaspomínajú stovky jej absolventov, z ktorých veľká časť pracovala alebo pracuje na železnici.

Prezentácia účastníkov je od 13:00 h. a vstup je voľný.

Tu je link na pozvánku 

Pozvánka na X. konferenciu "Železnice v Trnavskom regióne história - súčasnosť - budúcnosť.

Názov súboru Veľkost
Pozvánka na konferenciu - 19.10.2023.pdf 0.38 MB
Plagát - pozvánka na konferenciu- 19.10.2023.pdf 0.21 MB

Pozvánka na akciu Študuj dopravu v Trnave - 12.10.2023

Názov súboru Veľkost
Pozvánka na študuj dopravu - 12.10.2023.pdf 0.19 MB
Plagát podujatia ŠTUDUJ DOPRAVU - Trnava 2023.pdf 0.69 MB

Exkurzia – Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Dňa 8. júla 2023 sa v zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2023 uskutočnila akcia  „Exkurzia – Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach“. Zúčastnilo sa jej 16 členov klubu a ich rodinných príslušníkov a všetci si pochvaľovali počasie, ktoré bolo ako na objednávku. Rýchlikom sa dopravili do Žiliny, kde prestúpili na osobáčik, ktorý ich doviezol do srdca Rajeckej doliny – Rajeckých Teplíc. Po vystúpení z vlaku sa účastníci presunuli k Múzeu, ktoré sa nachádza v priestoroch budovy železničnej zastávky Rajecké Teplice. Odborný výklad poskytla sprievodkyňa múzea, ktorá prítomných oboznámila o cestnej a vodnej doprave od najstarších čias po 20. storočie, o vývoji železničnej dopravy na Slovensku a vývoji automobilizmu, motorizmu, výstavby ciest a verejnej dopravy. Účastníkov najviac zaujalo koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytávajúce v zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia a ukážka práce údržby trate s traťmajstrovskou drezinou.

Po prehliadke múzea bol voľný program, kde si účastníci mali možnosť prezrieť krásny areál kúpeľov, prípadne sa mohli okúpať v SPA Aphrodite.

Počas cesty domov vo vlaku všetci účastníci chválili akciu a tešili sa na ďalšie klubové akcie.

Tu je zopár fotografií z akcie - Galéria

Pozvánka na Exkurziu "Múzeum dopravy Rajecké Teplice" - 8.7.2023

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - Exkurzia Rajecké Teplice - 8.7.2023.pdf 0.45 MB

Brigáda na lesnej železnici na Katarínke

Dňa 3. júna 2023 sa v zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2023 uskutočnila brigáda na lesnej železnici na Katarínke. Zúčastnilo sa jej 20 členov klubu a ich rodinných príslušníkov, čo je v doterajšej 5 ročnej histórii brigády najvyšší počet účastníkov. Počasie bolo veľmi príjemné, takže robota išla ako po masle. Brigádnici položili novú výťažnú koľaj na koncovej staničke „Katarínka - Pokoj a dobro“ pre potrebu obehu rušňa, naukladali do „stohov“ množstvo ťažkých podvalov, dosýpali štrk do koľajiska pred a v staničke „Katarínka - Pokoj a dobro“. Brigádničky nafarbili vonkajšie priestory jedného nákladného vozňa a vyčistili koľajovú križovatku vedľa priecestia. Po poctivo vykonanej práci si všetci pochutili na výbornom fazuľovom guláši. Z Katarínky všetci odchádzali unavení, ale spokojní s vedomím dobre vykonanej práce a že pomohli  pri ďalšom rozvoji lesnej železničky na Katarínke.

Tu je zopár fotografií z akcie - Fotogaléria

Železnica očami detí

Aj v tomto roku sa v zmysle Plánu činnosti KPŽT na rok 2023 uskutočnila akcia „Železnica očami detí“.    

Stalo sa už tradíciou, že KPŽT spolupracuje aj s materskou školou a v čase MDD si pozve deti do svojich priestorov Expozície KPŽT za účelom spestrenia ich činnosti v MŠ.

V tomto roku to bolo 31. mája. Akcie sa zúčastnilo 18 detí, dve panie učiteľky a jedna pani asistentka. Stretli sme sa na 4. nástupišti železničnej stanice Trnava pri Expozícii KPŽT o 9.30 h. ráno. Prezreli sme si expozíciu zvonka a potom sme deti pozvali do nášho expozičného vozňa. Deti mali veľa zážitkov, ktoré vyjadrili graficky v priestore "veže" železničnej stanice Trnava. Tam ich tiež čakal okrem pasteliek, výkresov a minerálky aj modelový vláčik. Práce detí boli naskenované a odoslané pani riaditeľke školy, takisto aj originály týchto detských kresieb. Zopár kresieb je dočasne zverejnených na nástenke KPŽT vo vestibule ŽST Trnava a skeny všetkých výkresov sú zverejnené na webovej stránke KPŽT.

KPŽT týmto realizovalo v poradí ďalšiu úspešnú akciu. Zo strany klubu akciu ju pripravil Ing. Peter Siváček a pri samotnej akcii pomohol Mgr. Jozef Schmidt.

Zopár fotiek z úspešnej akcie je v Galérii.

Odkaz na skeny výkresov detí - Výkresy

Pozvánka - brigáda na lesnej železničke na Katarínke - 3.6.2023

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - brigáda na lesnej železničke na Katarínke - 3.6.2023.pdf 0.51 MB

Brigáda na Expozícii KPŽT - 13.5.2023

Dňa 13. mája 2023 sa v zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2023 uskutočnila brigáda na Expozícii KPŽT umiestenej pri 4. nástupišti ŽST Trnava. Zúčastnilo sa jej 5 členov klubu. Nízku účasť na brigáde pravdepodobne zapríčinilo nie príliš priaznivé počasie. Brigádnici sa však pochlapili, rozdelili sa do dvoch skupín. Jedna skupina vykonala opravu časti steny na klubovom vozni „Daa-k“ a druhá skupina zrealizovala montáž striešok na vitríny expozície a opravu náteru na vitrínkach. Vzhľadom na nízky počet brigádnikov na montáž skriniek vo vozni „Gbqs“ („Zts“) nezostal čas. Výbor KPŽT pevne verí, že na ďalšej brigáde na Expozícii KPŽT sa zúčastní viacej členov klubu. Z brigády všetci odchádzali unavení, ale spokojní s vedomím dobre vykonanej práce a že pomohli pri zveľaďovaní Expozície KPŽT.

Tu je zopár fotografií z akcie - Fotogaléria

Pozvánka na brigádu na Expozícii KPŽT

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - Brigáda na expozícii KPŽT - 13.5.2023.pdf 0.51 MB

13.ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka 1.5.2023

V pondelok 1. mája 2023 sa uskutočnil „13.ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“. V zmysle plánu činnosti sa mal uskutočniť 29.4.2023 avšak vzhľadom na nepriaznivé počasie bol preložený na pondelok. Zúčastnilo sa ho 27 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Počasie bolo nádherné, takže nič nebránilo úspešnému priebehu akcie. Tradičný výstup na Katarínku z obce Naháč absolvovalo 8 účastníkov, väčšina prišla od horárne nad Dechticami.

Po príchode všetkých účastníkov akcie sa všetci presunuli pred zrúcaninu kláštora, kde bola urobená tradičná spoločná fotografia. Potom sa účastníci akcie presunuli okolo kláštora k „staničke“ úzkorozchodnej železničky, ktorú vlastnia a prevádzkujú členovia nášho Klubu - otec a syn Ružekovci. Účastníci si vypočuli príhovor predsedu KPŽT Mgr. Jozefa Schmidta k 13. ročníku pochodu memoriálu M. Školníka a zároveň poinformoval o najbližších akciách KPŽT. Následne p. Ivan Ružek porozprával o budúcich plánoch úzkorozchodnej železničky. 

Keďže už sa blížil čas obeda, účastníci akcie sa posilnili chutnými klobáskami a pripraveným občerstvením a potom majiteľ a rušňovodič v jednom p. Robo Ružek naštartoval rušeň a záujemcovia využili možnosť prevezenia sa vláčikom po železničke do cieľovej staničky „Katarínka Pokoj a dobro“ a späť, z čoho mali radosť najmä deti, ale  „dospeláci“ sa nedali zahanbiť a radi sa vláčikom previezli.

Akciu všetci chválili, tí čo neprišli môžu ľutovať a nakoniec všetci odchádzali spokojní a v očakávaní, že sa na Katarínke stretneme aj o rok.

Obrázky z tejto akcie si môžete pozrieť v našej Galérii.

Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia na sobotu 29.4.2023  prekladáme termín konania 13.ročníka pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka na pondelok 1. 5.2023.

Dúfam, že Vám to nespôsobí problémy a prídete aj napriek posunu termínu.

Pozvánka na 13. Memoriál pochodu Ing. Mariána Školníka - Katarínka, 29.4.2023

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - 13. Memoriál M.Školníka 29.4.2023.pdf 0.53 MB

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 17.03.2023.

Podrobné informácie sú uložené v sekcii "Členská schôdza".

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu KPŽT - 17.3.2023

Názov súboru Veľkost
Pozvánka VČS KPŽT_17.03.2023.pdf 0.3 MB

Plán činnosti KPŽT na rok 2023

Názov súboru Veľkost
KPŽT Plán činnosti na rok 2023.pdf 0.44 MB