Konferencia KPŽT 2020 - zverejnenie príspevkov

Vzhľadom na nemožnosť uskutočnenia Konferencie KPŽT 2020 z dôvodu pandémie koronavírusu zverejňujeme príspevky prednášajúcich, ktoré mali byť na Konferencii odprezentované.

Mgr. Jozef SCHMIDT – Činnosť Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2020),

Ing. Michal TUNEGA – Prevádzka parnej trakcie na Slovensku po ukončení pravidelnej prevádzky parných rušňov,

Ing. Peter SORGER – Transsibírska železnica),

Michal BUČKO – Železniční modelári na SPŠ dopravnej v Trnave,

Prof. RNDr. Pavol ELIÁŠ, CSc. – Rastliny rastúce na železničných stanovištiach v okolí Trnavy).

Link na prezentácie

Konferencia KPŽT 2020 – pozvánka na konferenciu, ktorá sa neuskutoční

odkaz na pozvánku

Aj tak by sa dala nazvať situácia s Konferenciou Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) 2020. Ako minulé roky aj tento rok klub pripravil všetko potrebné pre uskutočnenie v poradí už siedmeho ročníka Konferencie KPŽT 2020, ktorá sa mala uskutočniť vo štvrtok 22. októbra 2020 v Trnave. Členovia klubu oslovili prednášajúcich, pripravili zborník, objednali miestnosť a... všeobecne známa celosvetová situácia s koronavírusom COVID-19 organizátorov presvedčila, že konferenciu radšej neuskutočnia prezenčnou formou. Opatrenia vlády Slovenskej republiky platné od 1. októbra by konanie konferencie aj tak obmedzili, preto nechceli riešiť obmedzenie počtu osôb a iné nariadenia.

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) však nezahodil pripravovaný materiál a oslovil prednášajúcich, či neskúsia vytvoriť namiesto prezentácií články. Tie by následne uverejnili, so súhlasom ich autorov, na webe KPŽT a čiastočne aj na internetovom magazíne VLAKY.NET.

Pôvodne pripravované prednášky mali byť zamerané na zhrnutie činnosti KPŽT počas uplynulého roka (Mgr. Jozef SCHMIDT – Činnosť Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2019–2020), pripomenutie si obdobia po 40. výročí ukončenia pravidelnej parnej prevádzky ČSD (Ing. Michal TUNEGA – Prevádzka parnej trakcie na Slovensku po ukončení pravidelnej prevádzky parných rušňov), spomenutie zaujímavostí z výstavby Transsibírskej železnice (Ing. Peter SORGER – Transsibírska železnica), predstavenie modelárskych činností Krúžku železničných modelárov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave pohľadom súčasného študenta (Michal BUČKO – Železniční modelári na SPŠ dopravnej v Trnave) a tematicky mimoriadne zaujímavá prednáška prinášajúca netradičný pohľad na železnice (Prof. RNDr. Pavol ELIÁŠ, CSc. – Rastliny rastúce na železničných stanovištiach v okolí Trnavy).

Treba si teda počkať, ktoré zo spomenutých príspevkov sa podarí pripraviť aspoň do publikovateľnej podoby (predpokladá sa uverejnenie článkov postupne a až po 22. októbri 2020).

Tlač zborníka už prebieha, bude však pre verejnosť k dispozícii až na nasledujúcich akciách KPŽT. Konanie ďalších akcií KPŽT samozrejme závisí od aktuálnej pandemickej situácie (treba sledovať web KPŽT).

Okrem zborníka mal klub predstaviť počas konferencie aj publikáciu zameranú na históriu zabezpečovacej techniky železníc na Slovensku (Historický vývoj zabezpečovacej techniky železníc na Slovensku 1848 – 2007), ktorú tento rok vydal. Autorom je člen KPŽT Ing. Marko ENGLER, PhD.

Na záver zostáva členom KPŽT dúfať, že záujemcovia o Konferenciu KPŽT 2020 sa uspokoja aspoň s „off line“ verziou konferencie v podobe článkov a neskôr aj tlačeného zborníka.

Ing. Marko Engler, PhD. na základe informácií KPŽT

Ing. Miloslav LUŽÁK, čestný predseda KPŽT

Vážení členovia klubu.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že v piatok 2. októbra večer zomrel na následky ťažkej choroby náš čestný predseda klubu 
Ing. Miloslav Lužák.

Pohreb bol 6. októbra 2020 na cintoríne na Kamenej ceste v Trnave. Vzhľadom na súčasné obmedzenia počtu účastníkov pri konaní pohrebov, pohrebu sa zúčastnili dvaja členovia výboru klubu a  vzdali pamiatku nášmu veľmi dobrému priateľovi a taktiež človeku, ktorý veľa dokázal aj pre klub.

Členovia výboru klubu sa dňa 8.októbra 2020 stretli pri poslednom mieste odpočinku Ing. Miloslava Lužáka. Spoločne si uctili jeho pamiatku a predseda klubu Mgr. Jozef Schmidt sa s čestným predsedom za celý Klub priateľov železníc Trnavy a okolia symbolicky rozlúčil, zaspomínal na jeho večný úsmev na tvári, veľké srdce a vyzdvihol jeho prínos pre klub, najmä počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu klubu v rokoch 2011 až 2019.  Fotografia z rozlúčky je v galérii.

Česť jeho pamiatke. 

Exkurzia Považská lesná železnica – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

V zmysle plánu činnosti sa v dňoch 04. až 06. septembra 2020 uskutočnila „Exkurzia Považská lesná železnica – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline“. Zúčastnilo sa jej 22 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. V piatok sme sa spoločne prepravili rýchlikom do Liptovského Mikuláša, kde nás čakal autobus, ktorý nás doviezol do úplného lona prírody – do hotela Akademik, ktorý leží uprostred lesa na začiatku Račkovej doliny. Počasie bolo slnečné, tak mnohí to využili na prechádzku po okolitej prírode a niektorí aj mali šťastie a našli zopár húb. V sobotu sme sa zobudili do nádherného dňa a po raňajkách sme vyrazili na samotnú exkurziu do Múzea liptovskej dediny v Pribyline - skanzenu. Po vstupe do skanzenu sme sa presunuli k zastávke Považskej lesnej železnice s príznačným názvom DEDINA, odkiaľ sme sa odviezli historickým vláčikom na konečnú zastávku DEPO. Po vystúpení z vláčiku nám predseda občianskeho združenia Považská lesná železnica, p. Veselý porozprával o histórii Považskej železnice a o vzniku expozície železnice v priestoroch Múzea liptovskej dediny. Urobil nám exkurziu vystavovaných parných a motorových historických rušňov a samotného depa, v ktorom sa nachádzala aj nádherná autodrezina Škoda 1201. Po skončení prehliadky lesnej železničky sme si prezreli samotný skanzen, kde sa mnohí zúčastnili aj organizovanej prehliadky troch historických objektov, ktoré nie sú voľne prístupné: Kaštieľ z Parížoviec, Zemianska kúria z Paludze a Kostol Panny Márie z Liptovskej Mary. Večer pri spoločnom posedení všetci rozoberali zážitky z exkurzie a padli už aj otázky, že kam sa pôjde na budúci rok.

Tu je zopár fotografií z akcie - Fotogaléria

Brigáda na lesnej železničke na Katarínke

Na jún 2020 bola plánovaná brigáda na lesnej železnici na Katarínke. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu bola preložená na 18.7.2020 avšak počasie neprialo a preto bola preložená na 29.8.2020. Zúčastnilo sa jej 8 členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Pri peknom počasí išla robota ako po masle. Brigádnici sa postarali o zmiznutie obrovskej kopy štrku, ktorý porozvážali fúrikmi do koľajiska na novovybudovanej zastávke železničky, pre ktorú je prichystané nádherné pomenovanie „Katarínka Pokoj a dobro“. Brigádničky naniesli 4 vrstvy oleja na nový vozeň. Po poctivo vykonanej práci si všetci pochutili na výbornom fazuľovom guláši. Z Katarínky všetci odchádzali trochu unavení ale spokojní, že pomohli  pri budovaní lesnej železničky.

Tu je zopár fotografií z akcie - Fotogaléria

Plavecký hrad – jazda sezónnym vlakom do Plaveckého Podhradia a výstup na Plavecký hrad

Akcia „Plavecký hrad – jazda sezónnym vlakom do Plaveckého Podhradia a výstup na Plavecký hrad“ bola plánovaná na jún 2020, avšak z dôvodu pandémie koronavírusu bola preložená na 22. augusta 2020. Počasie bolo ukážkovo letné. Akcie sa zúčastnilo 8 členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Do Plaveckého Podhradia nás dopravil motoráčik prevádzkovaný dopravcom ZSSK Slovensko, a. s. (zloženie 813+913, 013, 813+913), ktorý premáva len v letnej sezóne a len cez víkend. Po vystúpení z vlaku v Plaveckom Podhradí si účastníci vypočuli krátku históriu o trati Zohor – Plavecký Mikuláš, s ktorou ich oboznámil tajomník klubu Ing. Bavolár. Potom nasledoval výstup na Plavecký hrad, z ktorého si účastníci vychutnali nádherné výhľady na Záhorie. Zaujímavosti o histórii hradu a o obci sme sa dozvedeli od člena klubu p. Heska, ktorý v tejto obci vyrastal. Z hradu sme schádzali rozohriati od páliaceho slnka a značne vysmädnutí, takže nevyhnutnosťou bolo uhasenie smädu v miestnom pohostinstve. Z Plaveckého Podhradia sme odchádzali tou istou vlakovou súpravou akou sme prišli. Vzhľadom na skutočnosť, že vonku bolo 33 stupňov, tak v nej bolo poriadne teplo a pripomenulo nám to staré časy, keď klimatizácia vo vlakoch neexistovala. Napriek tejto skutočnosti sme boli všetci spokojní z pekne prežitého dňa.

Tu je zopár fotografií z akcie - Fotogaléria

Pozvánka na jazdu sezónnym vlakom do Plaveckého Podhradia a výstup na Plavecký hrad.

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - Plavecký hrad 22.8.2020.pdf 0.38 MB

Pozvánka na Exkurziu "Považská lesná železnica – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline"

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - Pribylina 04.-06.9.2020.pdf 0.48 MB

10. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka

V sobotu 27. júna 2020 sa uskutočnil 10. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka, zakladateľa a prvého predsedu nášho Klubu. Akcia sa z dôvodu pandémie koronavírusu nemohla konať  podľa schváleného plánu činnosti KPŽT v apríli 2020. Nevyšiel ani prvý náhradný termín 20.6.2020 kedy nám neprialo počasie a akcia musela byť presunutá o týždeň na 27.6.2020. Táto sobota však už bola nádherná, počasie letné a nič nebránilo zorganizovaniu dlho očakávaného 10. ročníka Memoriálu Ing. Mariána Školníka. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Časť účastníkov absolvovala výstup na Katarínku z obce Naháč a ostatní od horárne nad Dechticami.

Po prehliadke zrúcaniny bývalého kláštora, kde boli urobené aj spoločné fotografie sa účastníci presunuli ku „staničke“ úzkorozchodnej železničky, kde členovia nášho Klubu - Ružekovci nachystali chutný guláš. Účastníci si vypočuli príhovor predsedu KPŽT – Mgr. Jozefa Schmidta a rozprávanie p. Ružeka o histórii a budúcich plánoch úzkorozchodnej železničky.  Po posilnení gulášom nadišla, najmä pre deti, najviac očakávaná udalosť dňa a to naštartovanie rušňa a možnosť prevezenia sa vláčikom po lesnej železničke. Vláčik symbolicky vypravila dcéra zakladateľa klubu Ľubka. Z jazdy vláčiku mali radosť  najmä deti, ale aj u „dospelákov“ bolo vidieť nadšenie. K úspešnému priebehu akcie prispel aj harmonikár, ktorý rozveseľoval účastníkov akcie peknými pesničkami. 

Akcia sa páčila, všetci odchádzali spokojní a v očakávaní, že sa na Katarínke stretneme aj o rok už na 11. ročníku Memoriálu.

Obrázky z akcie si môžete pozrieť v našej Galérii.   Galéria

Z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia sa 10. ročník memoriálu M. Školníka uskutoční 27.6.2020.

10. ročník Memoriálu M. Školníka - Katarínka 20.6.2020

Názov súboru Veľkost
Pozvánka Memoriál M.Školníka 2020.doc 1.13 MB

Mimoriadny vlak do Berlína InnoTrans 2020 22.9. – 24.9.2020

Názov súboru Veľkost
InnoTrans Berlín 2020.pdf 0.21 MB

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 6.3.2020.

Podrobné informácie sú uložené v sekcii "Členská schôdza".

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 6. marca 2020 v obvyklých priestoroch železničnej stanice Trnava.

Pozvánka je zverejnená v časti Členská schôdza.

V roku 2020 Klub pre Vás pripravuje:

  1. Výročnú členskú schôdzu - ktorá sa uskutoční 6. marca 2020 v obvyklých priestoroch železničnej stanice Trnava.

      2. Po stopách malokarpatských železníc - 10. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka. Pešia túra, 25.4. 2020. V rámci Klubového dňa bude cieľom navštíviť úzkorozchodnú železnicu na Katarínke a zároveň si pripomenúť 10 rokov od smrti nášho prvého predsedu Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT).

     3. Železnica očami detí  3. 6. 2020 v rámci propagácie a osvetovej činnosti uskutočníme spoločné stretnutie členov KPŽT a detí z Materskej školy v priestoroch našej expozície na železničnej stanici Trnava, kde deti nakreslia do pripravených skicárov svoje zážitky zo stretnutia so železnicou.

     4. Plavecký hrad – jún 2020 - jazda sezónnym vlakom do Plaveckého Podhradia a výstup na Plavecký hrad.

     5. Brigáda na lesnej železnici na Katarínke - jún 2020.

  6. Považská lesná železnica – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Exkurzia sa uskutoční v dňoch 04. až 06. 09. 2020. Každoročne uskutočňujeme exkurzie tohto typu, ktoré sú súčasťou systému na spoznanie a pripomenutie si úzkorozchodných železníc na Slovensku, ale aj v susedných krajinách.

   7. Študuj dopravu – Deň otvorených dverí Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa koná 1. 10. 2020. KPŽT v rámci propagácie a osvetovej činnosti sprístupní žiakom základných škôl z trnavského regiónu našu expozíciu, kde sa naši členovia budú aktívne podieľať informáciami a rozhovormi s návštevníkmi, ako potencionálnymi budúcimi študujúcimi železničné odbory na SPŠD.

  8. Konferencia: Železnice v Trnavskom regióne, História-Súčasnosť-Budúcnosť. Na túto tému usporadúvame v tomto roku 22. 10. 2020 v poradí už siedmy ročník. Určená je pre odbornú, ale i laickú verejnosť a nadšencov z oblasti dopravy a tradične sa uskutočňuje v spolupráci s Mestom Trnava v jeho reprezentačných priestoroch radnice.

      9. Vydanie publikácie o histórii zabezpečovacej techniky -október 2020 .