Z dôvodu prijatých opatrení vládou SR k nešíreniu pandémie koronavírusu sú

všetky akcie KPŽT zrušené až do odvolania.

Mimoriadny vlak do Berlína InnoTrans 2020 22.9. – 24.9.2020

Názov súboru Veľkost
InnoTrans Berlín 2020.pdf 0.21 MB

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 6.3.2020.

Podrobné informácie sú uložené v sekcii "Členská schôdza".

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 6. marca 2020 v obvyklých priestoroch železničnej stanice Trnava.

Pozvánka je zverejnená v časti Členská schôdza.

V roku 2020 Klub pre Vás pripravuje:

  1. Výročnú členskú schôdzu - ktorá sa uskutoční 6. marca 2020 v obvyklých priestoroch železničnej stanice Trnava.

      2. Po stopách malokarpatských železníc - 10. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka. Pešia túra, 25.4. 2020. V rámci Klubového dňa bude cieľom navštíviť úzkorozchodnú železnicu na Katarínke a zároveň si pripomenúť 10 rokov od smrti nášho prvého predsedu Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT).

     3. Železnica očami detí  3. 6. 2020 v rámci propagácie a osvetovej činnosti uskutočníme spoločné stretnutie členov KPŽT a detí z Materskej školy v priestoroch našej expozície na železničnej stanici Trnava, kde deti nakreslia do pripravených skicárov svoje zážitky zo stretnutia so železnicou.

     4. Plavecký hrad – jún 2020 - jazda sezónnym vlakom do Plaveckého Podhradia a výstup na Plavecký hrad.

     5. Brigáda na lesnej železnici na Katarínke - jún 2020.

  6. Považská lesná železnica – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Exkurzia sa uskutoční v dňoch 04. až 06. 09. 2020. Každoročne uskutočňujeme exkurzie tohto typu, ktoré sú súčasťou systému na spoznanie a pripomenutie si úzkorozchodných železníc na Slovensku, ale aj v susedných krajinách.

   7. Študuj dopravu – Deň otvorených dverí Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa koná 1. 10. 2020. KPŽT v rámci propagácie a osvetovej činnosti sprístupní žiakom základných škôl z trnavského regiónu našu expozíciu, kde sa naši členovia budú aktívne podieľať informáciami a rozhovormi s návštevníkmi, ako potencionálnymi budúcimi študujúcimi železničné odbory na SPŠD.

  8. Konferencia: Železnice v Trnavskom regióne, História-Súčasnosť-Budúcnosť. Na túto tému usporadúvame v tomto roku 22. 10. 2020 v poradí už siedmy ročník. Určená je pre odbornú, ale i laickú verejnosť a nadšencov z oblasti dopravy a tradične sa uskutočňuje v spolupráci s Mestom Trnava v jeho reprezentačných priestoroch radnice.

      9. Vydanie publikácie o histórii zabezpečovacej techniky -október 2020 .