• Vitajte na stránkach
  Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia
 • História a súčasnosť
  Stručnú históriu nájdete v sekcii O klube
 • Činnosť klubu
  pozrite si akcie a podujatia v sekcii Činnosť
 • Pútavé fotografie
  navštívte sekciu Galéria

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

občianske združenie

Vás srdečne víta na svojej webstránke. KPŽT vznikol za účelom plniť nasledovné ciele:

 • združovať občanov, ktorí majú hlbší záujem o históriu, prevádzku železníc, železničné koľajové vozidlá, cestovanie, zberateľskú činnosť, železničné modelárstvo a iné príbuzné činnosti,
 • propagovať železničnú dopravu a svojou činnosťou napomáhať rozvoju železníc,
 • spolupracovať so železničnými podnikmi a pomáhať pri organizovaní príležitostných historických osláv a jázd zvláštnych historických vlakov,
 • úzko spolupracovať s Múzejno-dokumentačným centrom železníc pri dokumentovaní a záchrane železničných pamiatok
 • spolupracovať s ďalšími subjektmi v oblasti železničnej problematiky (vzdelávacie zariadenia, výskumné ústavy, kluby s podobným zameraním a pod.),
 • organizovať odborné prednášky a besedy pre záujemcov o problematiku železničnej dopravy,
 • aktívne prispievať k ochrane životného prostredia a viesť svojich členov k tomu, aby svojou činnosťou zvyšovali starostlivosť o životné prostredie,
 • zabezpečovať a distribuovať materiály potrebné pre svoju činnosť (metodické publikácie, knihy, časopisy, mapy a pod.). viac o klube