9. ročník Konferencie „Železnice v Trnavskom regióne História - Súčasnosť – Budúcnosť“

V zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2022 Klub priateľov železníc Trnavy a okolia usporiadal ďalší, v poradí už 9. ročník konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a budúcnosť železníc.

Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 13. októbra 2022 so začiatkom o 13:30 hodine. Účasť na konferencii bola bezplatná a mohla sa jej zúčastniť široká odborná aj laická verejnosť. K dispozícii bol aj vytlačený zborník so všetkými prednáškami z konferencie, ktorý dostal každý účastník zaregistrovaný pri príchode do konferenčnej miestnosti. Plánované bolo aj online streamovanie prenosu z konferencie, avšak vzhľadom na technické problémy sa online prenos z konferencie neuskutočnil.

Konferenciu moderoval člen výboru KPŽT – Ing. Peter Siváček, ktorý na úvod privítal hostí a prítomných stručne oboznámil so základným poslaním KPŽT, jeho dlhoročným pôsobením a o poslaní a význame konania každoročných konferencií.

Program konferencie ďalej pokračoval samotnými prednáškami:

  • Jozef SCHMIDT: Činnosť Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2021-2022
  • Juraj Oravec : Verejná železničná doprava v roku 2023 a implementácia Plánu dopravnej obslužnosti železničnej dopravy
  • Michal Stančík : Modulárske stretnutie železničných modelárov SPŠ dopravná Trnava 2022
  • Miloš Čikovský : Slovenské železnice vo víre štátoprávnych zmien (30 rokov ČD a ŽSR)
  • Pavol ELIÁŠ.:  Železnice ako migračné koridory 2 (Šírenie rastlín po železnici – archeofyty)
  • Peter SORGER : 150 rokov Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ)

Pôvodne plánovaná prednáška, ktorá je v pozvánke a aj v zborníku – „Elektrifikácia trate Galanta – Sereď – Trnava – Kúty, 40 rokov od začatia prevádzky“ musela byť zo zdravotných dôvodov prednášajúceho p. Olšu na poslednú chvíľu nahradená prednáškou Juraja Oravca „Verejná železničná doprava v roku 2023 a implementácia Plánu dopravnej obslužnosti železničnej dopravy“. Poslednú prednášku „150 rokov Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ)“  prezentoval Marko Engler  – člen výboru KPŽT, nakoľko autor prednášky Ing. Peter Sorger sa zo zdravotných dôvodov nemohol konferencie zúčastniť.

Prítomné publikum si vypočulo prednášky a zároveň so záujmom pozrelo pripravené prezentácie. V závere bola diskusia ku všetkým predneseným témam. Otázky zodpovedali väčšinou prednášajúci.

Cieľom konferencie, ktorú sa KPŽT snaží uskutočňovať raz ročne, je nielen pripomínanie si histórie železníc v Trnave a okolí, ale najmä napomáhanie rozvoju železničnej dopravy, či už osobnej alebo nákladnej, v súčasnosti aj v budúcnosti.

Niekoľko záberov z priebehu konferencie si môžete pozrieť v našej Galérii. Fotografoval Roman Remenár.

Pozvánka na 9. konferenciu "Železnice v Trnavskom regióne história - súčasnosť - budúcnosť. 

Po lete, prakticky už bez pandemických opatrení, pripravil Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) ďalší ročník Konferencie KPŽT 2022 s nádejou, že bude opäť prístupná verejnosti bez obmedzení. V poradí deviaty ročník konferencie je naplánovaný na štvrtok 13. októbra 2022, opäť v zasadacej miestnosti starej radnice v Trnave. Organizátori dúfajú, že akciu už neohrozia žiadne obmedzenia, a bude sa tak môcť uskutočniť opäť pre širokú verejnosť.

Zoznam prednášok je zrejmý z priloženej pozvánky. Návrat k pôvodnému harmonogramu – jedna prednáška s nosnou témou na 30 minút a ostatné po 15 minút by mali naplniť celé popoludnie od 13.30 h až do 16.00 h s jednou prestávkou. Prezentácia účastníkov sa uskutoční už od 13.00 h. Vstup je voľný. Nosnou témou pre tento ročník je 40. výročie elektrifikácie trate Trnava – Kúty, zaujať môžu aj výročia rozdelenia ČSD a Košicko-bohumínskej železnice. Nemenej zaujímavé budú informácie o tohtoročnej akcii „Modulárske stretnutie priaznivcov modelovej železnice SPŠ dopravná Trnava 2022“, ako aj pohľad na železnice cez rastliny vyskytujúce sa na železničnom zvršku.

Tu je link na pozvánku na konferenciu aj s programom : https://www.kpzt.sk/cinnost-kpzt-v-roku-2022.html#attachment-3701 

Prípadné zmeny v konaní konferencie budú zverejnené na webe KPŽT a na nástenke v suteréne budovy žst. Trnava.

Pozvánka na 9. konferenciu "Železnice v Trnavskom regióne história - súčasnosť - budúcnosť.

Názov súboru Veľkost
KPZT-2022-Pozvanka.jpg 0.4 MB

Pozvánka na akciu Študuj dopravu v Trnave - 27.09.2022

Názov súboru Veľkost
Pozvánka na Študuj dopravu v Trnave - 27.9.2022.pdf 0.2 MB
KPZT-StudujDopravu-2022.png 0.89 MB

Exkurzia " Tatranské elektrické železnice, Rušňové depo v Poprade" - 26.-28.8.2022

V zmysle plánu činnosti sa v dňoch 26.8. – 28.8.2022 uskutočnila „Exkurzia - Tatranské elektrické železnice, Rušňové depo v Poprade“. Zúčastnilo sa jej 27 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Dňa 26.8.2022 po príchode do Popradu a zložení batožiny v hoteli sa účastníci presunuli do Rušňového depa v Poprade, ktoré je prioritne určené ako domovské depo pre vlakové súpravy jazdiace na TEŽ a ozubnicovej železnici a pre ich údržbu. Depom účastníkov sprevádzal prednosta depa – Ing. Marián Surmík. Účastníkov exkurzie previedol po všetkých opravárenských halách a po vonkajších priestoroch areálu depa, kde bolo deponovaných viacero historických rušňov a vozňov patriacich Občianskemu združeniu Veterán klub železníc Poprad. Takisto porozprával o histórii depa, o histórii vlakových súprav jazdiacich po TEŽ a ozubnicovej železnici. Prítomných najviac zaujala historická električka EMU 26.001 „Kométa“, pred ktorou si aj urobili spoločnú fotografiu. Po ukončení prehliadky depa sa všetci išli poprechádzať historickým centrom Popradu.

Na druhý deň pokračovala exkurzia zážitkovou jazdou na novej zubačke zo Štrby na Štrbské Pleso. Potom si každý zvolil svoju vychádzku po tatranských chodníkoch, ktorú trochu ovplyvnili poobedné búrky.

V nedeľu po raňajkách sa účastníci akcie vydali na cestu domov plní dojmov a zážitkov a Tatry „plakali“ za účastníkmi exkurzie, pretože lialo ako z krhly.

Obrázky z tejto akcie si môžete pozrieť v našej Galérii.

Pozvánka na Exkurziu " Tatranské elektrické železnice, Rušňové depo v Poprade" - 26.-28.8.2022

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - Poprad 26.-28.8.2022.pdf 0.52 MB

Malokarpatská lesná železnica v okolí Smolenického zámku - 2.7.2022

Dňa 2. júla 2022 sa v zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2022 uskutočnila akcia  „Malokarpatská lesná železnica v okolí Smolenického zámku“. Zúčastnilo sa jej 16 členov klubu a ich rodinných príslušníkov a všetci si pochvaľovali počasie, ktoré bolo ako na objednávku. Autobus nás odviezol z Trnavy do Smoleníc, odkiaľ sme sa presunuli zo zastávky autobusu peši za 20 minút na nádvorie Smolenického zámku. Nasledovala jeho prehliadka s odborným výkladom príjemnej sprievodkyne. Najviac nás zaujali prekrásne výhľady z veže Smolenického zámku.

Po prehliadke zámku a prestávke na občerstvenie nasledovala turistická vychádzka „po stopách Malokarpatskej lesnej železnice v okolí Smolenického zámku“ v dĺžke asi 6 km. Touto vychádzkou nás previedol a informácie o histórii lesnej železničky podrobne opísal člen klubu p. Wagner.

Turistickú vychádzku sme ukončili v jednej z reštaurácii obce Smolenice, kde sme doplnili energiu a rozprávali o zážitkoch a dojmoch z absolvovaného výletu. Všetci účastníci chválili akciu a tešia sa na ďalšie klubové akcie.

Tu je zopár fotografií z akcie - Fotogaléria

Pozvánka na akciu "Malokarpatská lesná železnica v okolí Smolenického zámku" - 2.7.2022

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - Smolenice 2.7.2022.pdf 0.39 MB

Expozícia KPŽT - sprístupnenie pre verejnosť v rámci „Modulárskeho stretnutia železničných modelárov a „DOD SPŠ dopravnej v Trnave“ dňa 17.6.2022 v čase 13:00 – 17:00 hod.

Názov súboru Veľkost
KPZT-expozicia-pozvanka.jpg 0.5 MB
SPSDTT2022-Info-V.jpg 1.26 MB
SPSDTT2022-Plagat-V.jpg 1.16 MB

Brigáda na lesnej železnici na Katarínke

Dňa 4. júna 2022 sa v zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2022 uskutočnila brigáda na lesnej železnici na Katarínke. Zúčastnilo sa jej 18 členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Aj keď bolo dusné počasie tak robota išla ako po masle, avšak brigádnici vypotili litre potu. Brigádnici pomohli pri podbití a navození štrku do koľajiska na časti trate pod nástupnou staničkou, rozrezávaní podvalov a navození a vysypaní štrku a podvalov k nástupnej staničke. Brigádničky nalakovali vnútorné a vonkajšie priestory jedného vozňa. Po poctivo vykonanej práci si všetci pochutili na výbornom fazuľovom guláši. Z Katarínky všetci odchádzali unavení, ale spokojní s vedomím dobre vykonanej práce a že pomohli  pri ďalšom rozvoji lesnej železničky na Katarínke.

Tu je zopár fotografií z akcie - Fotogaléria

Pozvánka na brigádu na lesnej železničke na Katarínke 4.6.2022

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - brigáda na lesnej železničke na Katarínke - 4.6.2022.pdf 0.51 MB

12.ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka

V sobotu 21. mája 2022 sa uskutočnil „12.ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“. Zúčastnilo sa ho 35 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Noc pred akciou bola v znamení búrok, ale počasie sa na koniec umúdrilo a účastníkom akcie prialo, bolo nádherné. Tohto roku tradičný výstup na Katarínku z obce Naháč absolvovalo len zopár účastníkov, väčšina prišla od horárne nad Dechticami.

Všetci sa stretli pri „staničke“ úzkorozchodnej železničky, ktorú vlastnia a prevádzkujú členovia nášho Klubu - otec a syn Ružekovci. Účastníci si vypočuli príhovor predsedu KPŽT – Mgr. Jozefa Schmidta a rozprávanie p. Ivana Ružeka o histórii a budúcich plánoch úzkorozchodnej železničky. Potom sa všetci účastníci presunuli k zrúcaninám kláštora, kde p. Ivan Ružek porozprával mnoho zaujímavého o histórii kláštora.

Po prehliadke zrúcaniny bývalého kláštora, kde boli urobené aj spoločné fotografie, sa účastníci presunuli späť, ku železničke.  Tu potom nastala očakávaná udalosť dňa a to naštartovanie rušňa a možnosť prevezenia sa vláčikom po železničke do cieľovej staničky „Katarínka Pokoj a dobro“ a späť, z čoho mali radosť najmä deti, ale aj „dospeláci“ sa nedali zahanbiť a radi sa vláčikom previezli.

Akciu všetci chválili, tí čo neprišli môžu ľutovať a nakoniec všetci odchádzali spokojní a v očakávaní, že sa na Katarínke stretneme aj o rok.

Obrázky z tejto akcie si môžete pozrieť v našej Galérii.

Pozvánka na 12. Memoriál pochodu Ing. Mariána Školníka - Katarínka, 21.5.2022

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - 12. Memoriál M.Školníka 21.5.2022.pdf 0.58 MB

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 13.05.2022.

Podrobné informácie sú uložené v sekcii "Členská schôdza".

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 13. mája 2022 v obvyklých priestoroch železničnej stanice Trnava.

Pozvánka je zverejnená v časti Členská schôdza.

V deň konania VČS bude členom klubu sprístupnená expozícia KPŽT na 4. nástupišti.

Prehliadku expozície si môžu členovia klubu prezrieť v čase 14:30 – 15:20 hod.

 

V pozvánke na VČS je uvedené, že členské príspevky sa budú platiť za roky 2021 a 2022.

Výška ročného členského príspevku je 7 eur, dôchodca 3 eura.

Prosíme členov klubu, aby si priniesli presnú hotovosť.

Plán činnosti KPŽT v roku 2022

Názov súboru Veľkost
KPŽT Plán činnosti na rok 2022.docx 0.05 MB