V roku 2020 Klub pre Vás pripravuje:

 1. Výročnú členskú schôdzu - ktorá sa uskutoční 6. marca 2020 v obvyklých priestoroch železničnej stanice Trnava

      2. Po stopách malokarpatských železníc - 10. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka. Pešia túra, 25.4. 2020. V rámci Klubového dňa bude cieľom navštíviť úzkorozchodnú železnicu na Katarínke a zároveň si pripomenúť 10 rokov od smrti nášho prvého predsedu Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT)

     3. Železnica očami detí  3. 6. 2020 v rámci propagácie a osvetovej činnosti uskutočníme spoločné stretnutie členov KPŽT a detí z Materskej školy
v priestoroch našej expozície na železničnej stanici Trnava, kde deti nakreslia do pripravených skicárov svoje zážitky zo stretnutia so železnicou.

      4. Považská lesná železnica – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Exkurzia sa uskutoční v dňoch 28. až 30. 8. 2020. Každoročne uskutočňujeme exkurzie tohto typu, ktoré sú súčasťou systému na spoznanie a pripomenutie si úzkorozchodných železníc na Slovensku, ale aj v susedných krajinách.

       5. Študuj dopravu – Deň otvorených dverí Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa koná 1. 10. 2020. KPŽT v rámci propagácie a osvetovej činnosti sprístupní žiakom základných škôl z trnavského regiónu našu expozíciu, kde sa naši členovia budú aktívne podieľať informáciami a rozhovormi s návštevníkmi, ako potencionálnymi budúcimi študujúcimi železničné odbory na SPŠD

        6. Konferencia: Železnice v Trnavskom regióne, História-Súčasnosť-Budúcnosť. Na túto tému usporadúvame v tomto roku 22. 10. 2020 v poradí už siedmy ročník. Určená je pre odbornú, ale i laickú verejnosť a nadšencov z oblasti dopravy a tradične sa uskutočňuje v spolupráci s Mestom Trnava v jeho reprezentačných priestoroch radnice.

Tento návrh je zatiaľ predbežný a orientačný. Jeho konečná podoba bude známa po schválení Výročnou členskou schôdzou v marci 2020.

Už teraz sa tešíme na bohatú účasť členov KPŽT na výročnej členskej schôdzi a zároveň pozývame aj tých, ktorí sa ešte rozhodujú prísť medzi nás

Informácie o činnosti Klubu v roku 2019 nájdete v podstránke: 

Činnosť KPŽT v roku 2019

V I A N O C E 2018Nový rok 2019

Veselé Vianoce 2018 a úspešný rok 2019 Vám želá

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

Na stromčeku sviečka svieti, pokoj, šťastie nech k Vám letí.

A keď rozžiaria sa Vaše tváre by hojnosti ste mali stále.

                      Vianoce lásky a pokoja,               

              nech každú Vašu bolesť zahoja.

Nech vianočný zvonček Vám šťastím zvoní, nech vianočný čas sa v lásku zmení. V kruhu najbližších tešte sa spolu, až budete sadať

k štedrovečernému stolu.

 V novom roku 2019 veľa zdravia, veľa šťastia a pohody želá  KPŽT

KONFERENCIA

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) usporiadal dňa 22. novembra 2018 v Trnave ďalší ročník konferencie „Železnice v Trnavskom regióne, história – súčasnosť – budúcnosť“. Išlo už o piatu konferenciu organizovanú KPŽT s tematikou železničnej a verejnej hromadnej dopravy v regióne.

 Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave (budova starej radnice na pešej zóne) dňa 22. novembra 2018 o 13.00 hodine.

Účasť bola bezplatná a aj preto sa jej mohla zúčastniť široká odborná aj laická verejnosť. K dispozícii bol aj vytlačený zborník, ktorý dostal každý účastník zaregistrovaný pri príchode do konferenčnej miestnosti.

 Program konferencie obsahoval prednášky na témy: Činnosť Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2017-2018, Spomienka na Bohuslava Kráľoviča, aktívneho člena KPŽT, 120 rokov trate Lužianky – Leopoldov a 120 rokov trate Trnava – Jablonica – Kúty, Pripojenie Bratislavy na Severnú dráhu cisára Ferdinanda, 35 rokov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, Vplyv fondov EÚ na rozvoj železničnej osobnej dopravy na Slovensku a Stavba Transkontinentálnej železnice v Amerike

 Ako spomienku na nášho bývalého aktívneho dlhoročného člena pána Bohuša Kráľoviča sa v priebehu konferencie uskutočnilo aj uvedenie do života – krst - jeho knihy „Trnavské železnice“, ktorú napísal na sklonku svojho života.

 Cieľom konferencie, ktorú sa KPŽT snaží uskutočňovať raz ročne, je nielen pripomínanie si histórie železníc v Trnave a okolí, ale najmä napomáhanie rozvoju železničnej dopravy, či už osobnej alebo nákladnej, v súčasnosti aj v budúcnosti. 

Vyše osemdesiatčlenné publikom účastníkov si vypočuli prednášky a zároveň so záujmom si pozreli pripravené prezentácie. V závere bola diskusia ku všetkým predneseným témam. Otázky zodpovedali väčšinou prednášajúci.

Niekoľko záberov z priebehu si môžete pozrieť v našej Galérii. Fotografovali Pavol Procházka, Pavol Mikulášek a Antonín Kozoň.

Člen nášho Klubu Ing. Marko ENGLER, PhD. bol ocenený.

CENA ZA VEDU A TECHNIKU 2018 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci podpory rozvoja vedy a techniky a ocenenia mimoriadnych výsledkov v tejto oblasti, udelilo aj v roku 2018 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky na Slovensku
                                                     „Cenu za vedu a techniku“.
V rámci slávnostného gala večera, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 8. novembra 2018 v Inchebe Expo Aréna Bratislava, boli slávnostne udelené ceny v  kategóriách:

*Osobnosť vedy a techniky
*Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
*Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
*Popularizátor vedy
*Vedecko-technický tím roka

Ďalšie ocenenia

V rámci podujatia  udelilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností odovzdal cenu  Propagátor vedy a techniky  a z rúk zástupcu  Slovenských elektrární si laureáti prevzali  Cenu Aurela Stodolu  za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky.

Niekoľko záberov zo slávnostného odovzdávania si môžete pozrieť v našej Galérii.

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

Vás pozýva

na piaty ročník konferencie 

 Železnice v Trnavskom regióne

História - Súčasnosť - Budúcnosť

ktorá sa uskutoční dňa 

22. novembra 2018 o 13.00 hodine v zasadačke Mestského úradu Trnava - na Radnici

Program je na tejto našej stránke www.kpzt.sk v časti Galéria

 

Podujatie - Kam po skončení základnej školy "ŠTUDUJ DOPRAVU"

ktoré organizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) sa uskutočnilo vo štvrtok 4. októbra 2018. Náš Klub participoval na ňom tým, že sprístupnil časť svojej Expozície pre návštevníkov. Okrem artefaktov, nachádzajúcich sa v expozičnom vozni, si so záujmom pozreli aj prevádzku na modelovej železnici. Túto sme dohodli s obchodom Modelová železnica v Trnave na Športovej ulici 14. Tak sme spestrili naše expozičné priestory Klubu. Niekoľko záberov z tohto podujatia si môžete pozrieť v našej Galérii.

ŠTUDUJ   DOPRAVU

Pod týmto heslom pripravuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) projekt, ktorý spustí dňa 4. októbra 2018 v Trnave.

Vychádzajúc zo súčasnej situácie v obsadení pracovných miest v železničnej, cestnej i v leteckej a vodnej doprave sa MDV SR rozhodlo, že bude mladým ľuďom dávať aktuálne informácie o možnosti študovať na stredných školách v odboroch, ktoré sú zamerané na dopravu.

Túto šancu MDV SR využíva v našom Trnavskom samosprávnom kraji (TT SK) dňa 4. októbra 2018, kedy je Deň otvorených dverí TT SK a v priamej súvislosti aj Deň otvorených dverí podriadených a TT SK priamo riadených subjektov. Jedným z nich je aj Stredná priemyselná škola dopravná (SPŠD) v Trnave. Aktivity sa budú konať už v spomínanej SPŠD a priamo na železničnej stanici Trnava. Aby návštevníci stihli čo najviac, bude medzi ŽST Trnava a SPŠD Trnava premávať "vláčik motoráčik".

Náš Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) bol oslovený a požiadaný o participáciu pri tejto príležitosti. Takže z našej strany dáme k dispozícii našu expozíciu na štvrtom nástupisku železničnej stanice Trnava a tiež v spolupráci s Modelovou železnicou Trnava, Športová ulica 14 pozveme mladých adpetov štúdia dopravy na prehliadku aj našich priestorov v zakrytom vozni expozície, kde okrem artefaktov sa môžu pokochať aj modelovou železnicou.

Ďalšie a bližšie informácie nájdete na našom webe v časti Galéria, rok 2018, kde je program celej akcie. Tešíme sa zároveň na bohatú účasť a na nových študentov dopravy, našich nasledovateľov ... 

  

Veľká ochota v depe Trenčianska Teplá - Exkurzia sa vydarila

V dňoch 24. až 26. augusta 2018 sme realizovali tak, ako sme si naplánovali, exkurziu na Trenčiansku elektrickú železnicu (TREŽ). Obnovenie prevádzky električky na železničnej trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice je úspešným projektom spolupráce regionálnej samospráva a neziskového sektoru. Táto železnica je unikátom, ktorý nemá vo svete obdobu a tak je len samozrejmé, že sa hľadali cesty a spôsoby, ako ju zachovať.

Pravidelná prevádzka bola zastavená v roku 2011 a prevádzku prevzala skupina dobrovoľníkov v spolupráci s regionálnou samosprávou. Trenčiansky samosprávny kraj vyčleňuje ročne na prevádzku historickej električky cca 25 tisíc eur. Úzkorozchodná železničná trať má vyše sto rokov, nestráca však na popularite. 

Aj my sme využili služby rekreačnej dopravy. Táto sa uskutočňuje v sobotu a v nedeľu. Po predchádzajúcej dohode s vedením depa v Trenčianskej Teplej sme si so záujmom pozreli "pracovné priestory" a následne aj expozíciu vo vnútri objektu s množstvom zaujímavých artefaktov. Tiež sme si pozreli chronológiu železničky a depa a vypočuli si  pútavý komentár k premietaným obrazom.

Domov sme sa vracali plný jedinečných dojmov a zážitkov. Niekoľko obrázkov si môžete pozrieť v našej galérii.

 

Exkurzia do Trenčianskych Teplíc

Exkurzia na Trenčiansku elektrickú železnicu  Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice

Termín:  24. – 26. augusta 2018

Doprava a program:

24.8.2018

 • Príchod do Trenčianskych Teplíc prípadne individuálne. Možnosť ubytovania od 14:00 hod.
 • Ubytovanie v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Partizánska ulica č. 11 
 • Večera spoločná približne o 18:00 hod..

 25.8.2018

 • Raňajky
 • Exkurzia - Jazda Trenčianskou elektrickou železnicou  do Trenčianskej Teplej a späť :
  • Odchod z Trenčianskych Teplíc o 11:00 hod, príchod do Trenčianskej Teplej o 11:18 hod.
  • Prehliadka električkového depa, prehliadka starého rušňového depa.
  • Odchod z Trenčianskej Teplej o 14:00 hod., príchod do Trenčianskych Teplíc o 14:18 hod.
  • Voľný program
 • 20:00 hod spoločná opekačka vo vonkajších priestoroch „Domova  učiteľov“.

 26.8.2018

 • Raňajky
 • Odchod z Trenčianskych Teplíc električkou o 11.00 hod., príchod do Trenčianskej Teplej o 11:18 hod., odchod z Trenčianskej Teplej o 12:27 hod. príchod do Trnavy o 13:26 hod., Bratislavy hl. st. o 13.57. Prípadne individuálne autobusom do Trenčína a odtiaľ vlakom.

Dušan Galbavý

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým členom Klubu priateľov železníc, že náš dlhoročný člen nás navždy opustil dňa 10. júla 2018 vo veku 66 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola vo štvrtok 12. júla 2018 o 13.45 hodine na cintoríne T. Vansovej v Trnave. 

Odpočívaj v pokoji

Nostalgická jazda Trnava - Kúty ako oslava 120.výročia uvedenia do prevádzky tejto trate

V sobotu 9. júna 2018 sa na trati Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty uskutočnili oslavy 120. výročia tejto trate. Oslavy prebiehali formou jazdy mimoriadneho vlaku v úseku Trnava – Kúty – Trnava, pričom v niektorých staniciach sa uskutočnil sprievodný program pripravený samosprávami a miestnymi občanmi. Jazdu organizoval Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) v spolupráci so svojimi partnermi a samosprávami. Nasledujúci príspevok sa pokúša stručne opísať prebiehajúcu akciu, ktorú organizátor zhodnotil ako úspešnú.

Súpravu mimoriadneho vlaku v zložení motorový vozeň M 131.1443, prípojný vozeň Blm 70 54 25-09 317-0 a motorový vozeň M152.0160 poskytlo občianske združenie Spoločnosť Považskej dráhy Žilina (SPDŽ) aj s personálom. Mnohí starší občania si tak mohli zaspomínať najmä na 50. a 60. roky. Motorové vozne radu M131.1 totiž jazdili na trati Trnava – Kúty v danom období pravidelne. Novší motorový vozeň radu M152.0 bol charakteristický najmä v 80. a 90. rokoch pre trať Jablonica – Brezová pod Bradlom, ale jazdil aj v úseku Kúty – Jablonica na niektorých vlakoch.

Po príchode súpravy mimoriadneho vlaku do Trnavy boli vozidlá posunom pristavené k nástupišťu 4 v úrovni vozidiel KPŽT, ktoré tvoria statický pamätník železníc v Trnave. Začala vyhrávať hudba a pred odchodom vlaku z Trnavy otvoril akciu príhovorom predseda KPŽT. Namiesto plánovaného križovania s pravidelným osobným vlakom z Kútov na nákladnej časti stanici sa ešte počkalo do príchodu spomenutého vlaku až k nástupišťu 3 a potom sa už mimoriadny vlak KPŽT mohol vydať na svoju slávnostnú jazdu po jubilujúcej trati.

Vlak zastavil v staniciach Šelpice a Boleráz len na nástup, prípadne výstup cestujúcich a prvý dlhší pobyt mal až v stanici Smolenice, kde sa uskutočnil aj prvý sprievodný program organizovaný obcami Smolenice a Trstín. V čakárni stanice boli napríklad vystavené aj historické fotografie obce Trstín (pôvodne pomenovanej Nádaš) a tiež staršieho vzhľadu stanice Smolenice (ktorá dávnejšie niesla názov Nádaš-Smolenice, resp. Nádas-Szomolány). Príhovor mali aj starostovia oboch obcí.

Okrem križovania s nákladným vlakom mal mimoriadny vlak KPŽT predchodiť aj ďalší mimoriadny vlak z Prievidze do Senice, tvorený motorovým vozňom radu M152.0 (810) a prípojným vozňom radu 011. Motorový vozeň však mal poruchu a tak vlak došiel do cieľa svojej cesty až neskôr po výmene hnacieho vozidla.

Mimoriadny vlak KPŽT sa presne podľa naplánovaného cestovného poriadku vydal svižne zo Smoleníc do najväčšieho stúpania pred vrcholovým tunelom cez pohorie Malé Karpaty. Minul tak 3 kilometre vzdialený zámok v Smoleniciach a po prekonaní pohoria klesal okolo veterných elektrární pri Rozbehoch a zrúcaniny Korlátka až do Jablonice.

Aj v Jablonici sa uskutočnil sprievodný program organizovaný obcou a miestnymi obyvateľmi. Rovnako sa tak udialo v Senici a Šaštíne-Strážach. Dlhšie státia mimoriadneho vlaku sa využili na križovanie alebo predchodenie pravidelných osobných vlakov. Na spiatočnej ceste sa v Senici stretol mimoriadny vlak KPŽT s mimoriadnym vlakom z Prievidze do Senice, ktorý do cieľa cesty doviezol motorový vozeň 811.020.

V Kútoch sa okrem príhovorov za účasti pána starostu obce Kúty uskutočnilo okrem sprievodného programu formou vystúpenia detského folklórneho súboru aj slávnostné odhalenie pamätnej tabule k 120. výročiu trate Trnava – Kúty za účasti zástupcov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Mimoriadny vlak sa vydal na spiatočnú cestu opäť presne podľa plánu a tak aj dorazil do cieľovej stanice Trnava. Následne sa po vystúpení cestujúcich a vyložení materiálov KPŽT vydala súprava SPDŽ do Bratislavy na pripravovanú ďalšiu akciu.

Počasie sa napriek hláseným vysokým teplotám a búrkam držalo nad očakávania – dopoludnie bolo zamračené a až popoludní prevažne slnečno, čo zlepšilo teplotu aj v interiéri železničných vozidiel, a búrky sa vlaku vyhli úplne. Optimálne bolo aj obsadenie súpravy a počet návštevníkov v nácestných staniciach. Dokonca sa mimoriadnym vlakom odviezli aj cestujúci, ktorí nestihli pravidelný osobný vlak a nechcelo sa im čakať na ďalší.

Úspech zožali aj organizátori sprievodných programov v staniciach Smolenice, Jablonica, Senica, Šaštín-Stráže a Kúty, najmä starostovia, primátori a miestni obyvatelia. Folklórne skupiny ukázali, že majú vo svojich radoch aj mladú generáciu, ktorá bude ľudové tradície zachovávať a prezentovať aj v budúcnosti.

Z pohľadu organizátora jazdy mimoriadneho vlaku je možné skonštatovať spokojnosť aj s priebehom akcie, aj s prípravou akcie vlastnými členmi a partnermi. Vlak prešiel celú trasu podľa plánu a naplnenosť súpravy dokazovala, že akcia nebola len internou záležitosťou KPŽT. K dispozícii bola aj pamätná publikácia o trati Trnava – Kúty a príležitostný pamätný odznak, ktoré pripravili členovia KPŽT a ich spolupracovníci. KPŽT touto jazdou získal ďalšie skúsenosti, na základe ktorých sa pokúsi zorganizovať podobné podujatie aj v roku 2019 – vtedy bude možné 120 rokov osláviť na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom.

Oslava 120. výročia trate Trnava - Kúty dopadla teda na výbornú.

Zábery z celej našej akcie z Trnavy do Kútov a späť sú v našej Galérii.

Pozrite si ich.

Fotografovali: Marko Engler a Roman Remenár

Bohuslav Kráľovič

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým členom Klubu priateľov železníc, že náš dlhoročný člen a tajomník nášho Klubu nás navždy opustil dňa 23. júna 2018 vo veku 67 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v utorok 26. júna 2018 o 14.30 hodine na cintoríne na Kamenej ceste v Trnave. 

Bohuš  - za všetko čo si urobil ĎAKUJEME!

Odpočívaj v pokoji

Železničná trať Trnava - Kúty oslavuje 120. narodeninyNostalgická jazda motorového vlaku bude 9. júna 2018

Chcete byť účastníkmi osláv - čítajte ďalej

V pondelok 11. júna 2018 uplynie 120 rokov od sprevádzkovania trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty v celej dĺžke. Pri tejto príležitosti organizuje Klub priateľov železníc Trnavy a okolia v spolupráci s partnermi mimoriadnu jazdu historického motorového vlaku na trase Trnava – Kúty a späť. Samotnú jazdu budú obohacovať ďalšie sprievodné aktivity. Nasledujúci text sa pokúša stručne opísať naplánovanú akciu.

Mimoriadny motorový vlak zabezpečí Spoločnosť Považskej dráhy Žilina (http://www.spdz.estranky.sk) v zložení motorový vozeň M 131.1, prípojný vozeň Blm a motorový vozeň M 152.0. So súpravou by sa nemalo manipulovať, takže motorový vozeň M 131.1 by mal byť v čele vlaku smerom na Kúty, v opačnom smere do Trnavy pôjde v čele motorový vozeň radu M 152.0. Výber súpravy zodpovedá vozidlám, ktoré zabezpečovali niektoré vlaky na trati Trnava – Jablonica – Kúty v 60. a 70. rokoch (M 131.1) a niektoré vlaky Kúty – Jablonica v 80. a 90. rokoch (M 152.0). Tieto motorové vozne tiež jazdili na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom.

Súprava bude v sobotu 9. júna 2018 ráno pred 8. hodinou pristavená v Trnave k práve voľnému nástupišťu (pravdepodobne 3 alebo 4). Po krátkom príhovore sa mimoriadny vlak vydá s predpokladaným odchodom 8.18 hod smerom k nákladnej stanici, kde prebehne križovanie s osobným vlakom z Kútov. Následne sa pôjde po jednokoľajnej trati do Kútov tak, že nutné križovanie s ostatnými vlakmi bude využité na krátky sprievodný program za účasti zástupcov obcí v staniciach Boleráz, Smolenice, Jablonica, Senica a Šaštín-Stráže. Navyše vlak zastaví aj v stanici Šelpice. Vyťažená jednokoľajná trať, relatívne hustá premávka a značná dĺžka trate neumožňujú zastaviť v každej stanici a zastávke na trati, najmä aby jazda netrvala príliš dlho.

V stanici Kúty prebehne okrem príhovorov pozvaných hostí, zástupcov samospráv a železničných spoločností aj slávnostné odhalenie pamätnej tabule k 120. výročiu trate Trnava – Kúty, ktorú dal za pomoci partnerov vyrobiť Klub priateľov železníc Trnavy a okolia. Podobnú tabuľu už klub osadil v roku 1998 na budove stanice Smolenice pri príležitosti stého výročia trate. Predstavená bude aj pamätná publikácia o histórii trate. Zvyšok času v stanici Kúty bude možné využiť na občerstvenie.

O 14.03 hod. sa predpokladá odchod mimoriadneho vlaku späť do Trnavy. V staniciach, v ktorých stál vlak pri ceste do Kútov, zastaví aj pri ceste do Trnavy. Naplánovaný krátky pobyt v týchto staniciach má slúžiť najmä na výstup cestujúcich alebo na nástup cestujúcich, ktorí nechcú absolvovať celú trasu Trnava – Kúty a späť. O dve hodiny po odchode z Kútov by mal vlak ukončiť svoju cestu v Trnave.

Dôležité upozornenie – v stanici Trnava prebieha rekonštrukcia nástupišťa 2, pričom sú dve dopravné koľaje mimo prevádzky. Z toho dôvodu sú ostatné dopravné koľaje určené na výstup a nástup cestujúcich mimoriadne vyťažené, preto si organizátor mimoriadnej jazdy vyhradzuje právo program zmeniť podľa aktuálnej prevádzkovej situácie!

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu súpravy bolo potrebné rozdeliť jednotlivé vozidlá a zaviesť systém miesteniek. Orientačne je možné naznačiť, že prvý (motorový) vozeň bude určený pre pozvaných hostí, druhý (prípojný) vozeň pre členov Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia spolu s cestujúcimi s miestenkou a tretí (motorový) vozeň bude pre verejnosť, prevažne bez miesteniek. Časť miest pre verejnosť bude možné rezervovať telefonicky vopred

na čísle 0903 443 329 v pracovné dni od 12. hod. do 14. hod.

Podľa aktuálnej situácie budú prípadní ďalší cestujúci (bez rezervácie vopred) prepravení aj v druhom (prípojnom) vozni, ak to kapacita umožní. Organizátor si však vyhradzuje právo neprepraviť cestujúcich v prípade naplnenia prepravnej kapacity!

Jednotné cestovné 2 € platí pre akýkoľvek úsek trate, aj pre jazdu späť. Je tak možné cestovať nielen v úseku Trnava – Kúty – Trnava, ale aj napríklad Trnava – Smolenice – Trnava, Jablonica – Senica – Jablonica alebo len Senica – Šaštín-Stráže a pod. Cestujúci tak môžu mimoriadnym vlakom pricestovať aj napríklad do Senice, kde sa cez víkend uskutoční stretnutie železničných modelárov zo 4 krajín (http://www.senica.sk/clanok/modelari-vysehradskej-4).

Miestenka má jednotnú cenu 1 €. Platba bude prebiehať v hotovosti pred nástupom do vlaku. Cestujúci dostanú aj špeciálne pamätné cestovné lístky. Žiadne iné cestovné lístky neplatia a neuplatňuje sa ani systém zliav!

Samotná jazda v mimoriadnom vlaku sa bude riadiť Prepravným poriadkom pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR (https://www.mdc.sk/stranka/prepravny-poriadok-pre-dopravu-osob-nostalgickymi-vlakmi-zsr/). Účasť je na vlastnú zodpovednosť. V každom prípade je potrebné sa riadiť pokynmi sprevádzajúceho personálu a zamestnancami železníc v službe. Mimoriadne dôležité je dávať pozor na deti. V staniciach budú premávať aj iné vlaky, preto je možné pohybovať sa len v priestoroch určených cestujúcim.

Pre fotografov, najmä tých, čo zaujmú svoje pozície niekde na trati Trnava – Kúty, je možné uviesť, že vzhľadom na jazdu vlaku dopoludnia smerom na západ a popoludní smerom na východ, pôjde vlak prevažne so slnkom svietiacim na vlak odzadu, ak nebude oblačno alebo zamračené. Nemusí to byť však veľký problém, pretože motorové vozne budú na obidvoch koncoch súpravy. Organizátori sa potešia, ak sa fotografie mimoriadneho vlaku objavia po akcii na internete. Zostáva už len zaželať dobré počasie...

 

Tešíme sa na vašu účasť a spoločne oslávime toto jubileum.  

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

Pozvánka

Pamätáte sa ešte na motorový vozeň M 131? 

Môžete tento motorový vozeň a ďalšie vozne vidieť naživo!

Ba čo viac.

Máte šancu sa v ňom aj odviesť. A to na celej železničnej trati z Trnavy do Kútov a späť.

Prečo a kedy?

No preto, lebo železničná trať z Trnavy do Kútov bola uvedená do prevádzky v roku 1898 a teda v tomto roku si pripomíname 120. výročie

Slávnostná jazda nostalgickým vlakom, ktorý bude ťahať tento motorový vozeň sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018 s odchodom z Trnavy cca o 8. hodine a 15. minúte.

Vlak zastaví v železničných staniciach Šelpice, Boleráz, Smolenice, Jablonica, Senica, Šaštín-Stráže a samozrejme v Kútoch.

Návrat do Trnavy sa predpokladá okolo 16. hodiny.

Už čoskoro sa dozviete na našej stránke o podmienkach, za ktorých budete súčasťou tejto nostalgickej jazdy.

Ďalšia vydarená akcia nášho Klubu - 8. ročník Memoriálu Ing. Marián Školníka

V sobotu 27. apríla 2018 sme sa zišli v hojnom počte na akcii 8. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka, zakladateľa a prvého predsedu nášho Klubu. Ako obvykle, počasie prialo našej akcii a tak sme sa vybrali po stopách bývalej úzkorozchodne železnice Dobrá Voda a okolie. Mohli sme aj porovnávať, veď na minuloročnom pochode bolo o čosi menej účastníkov a na Dobrej vode zasa o čosi viac "metrov" úzkorozchodnej železnice, ktorú vlastnia a prevádzkujú členovia nášho Klubu - otec a syn - Ružekovci.

Obrázky z tejto akcie si môžete pozrieť v našej Galérii.

                                                        P O Z V Á N K A    na

„8.ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“

  

Termín:  sobota 28.apríla 2018

 Trasa: Trnava – Naháč – Katarínka – ďalej podľa dohody

 Doprava a program:

 Autobus: Trnava autobusová stanica odchod 7:55  – Naháč príchod 8:37  resp. individuálne do Naháča

 Z Naháča peši na Katarínku, prehliadka zrúcanín kláštora, prehliadka úzkorozchodnej železnice,

krátka prednáška.

Ďalšia trasa podľa dohody (trasa bývalej lesnej železničky, Planinka, Dobrá Voda, Dechtice).

 Autobus: Dobrá Voda odchod 15:50, 18:20,  Naháč odchod 13:09, 15:40, Dechtice odchod  12:36, 13:58, 16:05

Akcia je určená pre členov klubu a ich rodinných príslušníkov.

 V prípade nepriaznivého počasia sa pochod uskutoční v náhradnom termíne!

 

Už zakrátko uverejníme Pozvánku na nostalgickú jazdu z Trnavy do Kútov.

Sledujte našu webovú stránku.

Pamätáte sa ešte na motorový vozeň M 131.1 ?

Leopoldov - Hlohovec - Lužianky                     120.výročie uvedenia do prevádzky

               Mesto Hlohovec leží na dôležitej križovatke ciest, ktoré umožňujú spojenie Považia, či už od Trenčína, Brna alebo od Bratislavy s Ponitrím, a to na Nitru alebo Topoľčany. Dôležité je najmä preklenutie Váhu mostom pri Hlohovci (ďalšie sú až v Piešťanoch alebo v Seredi) a vhodné geografické podmienky trasovania ciest na Alekšince alebo na Veľké Ripňany. Dôsledkom toho je intenzívna, najmä individuálna automobilová doprava, ktorá sa negatívne prejavuje na kvalite ovzdušia a hluku v meste. Vhodné geografické podmienky však využila aj železnica, ktorej intenzita sa oproti automobilovej doprave už v súčasnosti nedá ani porovnať. Pred 120 rokmi však príchod prvého vlaku do Hlohovca bola významná udalosť, ktorá výrazne podporila rozvoj mesta v 20. storočí.

               Stalo sa tak 18. decembra 1897. Po niekoľkých rokoch, až desaťročiach úvah a špekulácií nad postavením železničnej trate z oblasti Nových Zámkov smerom na Nitru a odtiaľ na Považie sa nakoniec podarilo postaviť železničnú trať cez Hlohovec ako súčasť Uhorskej severozápadnej miestnej železnice z Nitry k zemskej hranici smerom na Břeclav. Tým získala najmä Nitra a dolné Ponitrie železničné spojenie s južnou Moravou, odkiaľ bolo možné napojenie na trate smerujúce do Brna, Prahy, Olomouca, Ostravy atď. Koncom 19. storočia predstavovala železnica moderný a výkonný dopravný prostriedok, ktorý takmer neovplyvňovalo počasie – čo oproti vtedy zvyčajne prašným cestám, ktoré sa pri daždi zmenili na bahnisko a v zime na klzisko, bolo ohromné najmä v súvislosti s možnosťou nielen cestovania osôb, ale najmä dopravy materiálu, surovín a výrobkov na dlhé vzdialenosti a to aj vo veľkých množstvách. Železnici tak vtedajšie povozy nemohli konkurovať.

               V spomenutý deň koncom roka 1897 prišiel do Hlohovca po novej trati prvý parný vlak z Lužianok. Išiel už z Nitry, ale v úseku Nitra – Lužianky využil už skôr postavenú železnicu z Nitry na Topoľčany. Pre Hlohovec malo ešte väčší význam napojenie tejto trate na stanicu v Leopoldove, ktorá ležala na Považskej železnici z Bratislavy cez Trenčín do Žiliny. Stalo sa tak 31. marca 1898, po dokončení najväčšej stavby na trati – mosta cez rieku Váh. V rokoch 1897 až 1900 bola dokončená aj trať Trnava – Jablonica – Senica – Kúty – Břeclav.

              Hlohovec však využíval železničnú dopravu už skôr, keďže Leopoldov nebol až tak ďaleko a Považská železnica bola cez Leopoldov postavená už v roku 1876. Terajšia stanica Leopoldov sa v tom čase nazývala „Galgócz-Lipótvár“, teda podľa dnešného pomenovania miest „Hlohovec-Leopoldov“. Prekážkou medzi stanicou a Hlohovcom bol už spomenutý Váh, ktorý sa v tejto oblasti často rozlieval do značnej šírky. Na jeho prekonanie sa používalo dlhé roky brodenie, až kým nepostavili cestný most. Železničný most cez Váh pri Hlohovci dokončili začiatkom roka 1898. Tiež má zaujímavú históriu. Ako strategicky dôležitý bol zničený v roku 1945 ustupujúcou nemeckou armádou. Po oslobodení bolo postavené mostné provizórium, ktoré v roku 1848 nahradil oceľový most používaný dodnes. V roku 2018 tak oslávil svoje 70. narodeniny (26. januára).

              Ako už bolo spomenuté, železničná trať Lužianky – Hlohovec – Leopoldov bola postavená ako miestna železnica. Po vzniku Československej republiky sa zmenili hlavné dopravné prúdy (nebola už orientácia na Budapešť, ale najmä na Bratislavu a Prahu), rástol však aj priemysel a snaha o získavanie nerastných surovín, teda aj uhlia na Hornej Nitre. S tým narastala aj intenzita vlakovej dopravy v trase Bratislava – Hlohovec – Prievidza. Zavedenie motorových vozňov do prevádzky železníc viedlo k vytvoreniu rýchlikového spojenia Bratislava – Hlohovec – Prievidza (Handlová). Otvorenie železnice Lužianky – Zlaté Moravce (1938) umožnilo vedenie priamych vlakov od Brna/Bratislavy cez Hlohovec a Zlaté Moravce do Zvolena, odkiaľ sa dalo pokračovať na Brezno a Prešov alebo Košice. Cez Hlohovec postupne pribúdali tranzitné vlaky.

               So zvyšovaním intenzity dopravy bol na miestnej železnici Lužianky – Leopoldov zosilnený zvršok a v 30. a 40. rokoch upravených aj niekoľko oblúkov najmä v úseku Rišňovce – Lužianky. V roku 1948 bola dokončená aj železničná trať Zbehy – Jelšovce, ktorá umožnila jazdu priamych vlakov od Hlohovca na Topoľčany bez úvrate v Lužiankach.

               Po druhej svetovej vojne narastala aj intenzita dopravy v Hlohovci. Staničné koľaje boli predĺžené, železničné vlečky do drôtovne alebo chemickej fabriky (vtedy Slovakofarma) tiež zväčšovali počty naložených a vyložených vozňov, s ktorými bolo potrebné v stanici posunovať. Zavedené boli aj osobné vlaky Leopoldov – Hlohovec, ktoré dopĺňali vlaky Leopoldov – Nitra. Nárast výkonov na železnici sprevádzali nasledujúce desaťročia prakticky až do roku 1989. Objem nákladu prepravovaného po železnici potom klesal, osobná doprava však dodnes tvorí významné množstvo vlakom prepravovaných cestujúcich. Hlohovec má prakticky denne každé dve hodiny spojenie osobným vlakom medzi Leopoldovom a Nitrou s nadväznosťami na iné vlaky (smer Bratislava, Trenčín, Topoľčany, Nové Zámky), každé 4 hodiny spojenie regionálnym expresom medzi Bratislavou a Prievidzou a súkromným dopravcom raz denne (vo vybrané dni aj dvakrát denne) má aj expresné spojenie s Prahou. Železnica tak má v Hlohovci stále svoje významné miesto.

               Význam železnice, ako aj 120. výročie železnične trate Lužianky – Hlohovec – Leopoldov, si Klub priateľov železníc Trnavy a okolia chce pripomenúť aspoň symbolicky prevezením sa po trati Lužianky – Hlohovec – Leopoldov. Pri príležitosti výročia pripravuje tiež vyhotovenie odznaku a vydanie pamätnej brožúrky so stručnou históriou trate. Renovovaná bude aj pamätná tabuľka k 100. výročiu trate, ktorá bola v spolupráci s Mestom Hlohovec umiestnená v roku 1997 na budovu železničnej stanice Hlohovec.

Pozri aj Fotogalériu

Ing. Marko Engler, PhD.

Slovenská vedecko-technická spoločnosť (SVTS) - doprava ponúka našim členom:

Ing. Milan Klubal, predseda SVTS - doprava ponúkol našej členskej základni účasť na dvoch akciách poriadaných SVTS – doprava a to do Talianska (september 2018) a Nemecka (výstava InnoTrans Berlín, september 2018).

Mimoriadny vlak do Berlína InnoTrans 2018 18. 9. – 20. 9. 2018
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS Koceľova 15, 821 08 Bratislava
organizuje akciu na najväčší medzinárodný veľtrh dopravy a koľajovej techniky. Trasa presunu je: Bratislava – Břeclav – Brno - Praha – Berlín a späť
Program s predbežným cestovným poriadkom:
18.9.2018 odchod vlaku z Bratislavy hl. st. o 20.45 h
19.9.2018 príchod do Berlína o 7.30 h návšteva výstavy InnoTrans odchod vlaku o 20.30 h 20.9.2018 príchod do Bratislavy o 7.00 h
Vhodné pre skupiny, firmy, študentov, individuálnych záujemcov, zamestnancov pracujúcich v doprave a železničnom opravárenstve. V mimoriadnom vlaku budú zaradené ležadlové vozne a konferenčno- spoločenský vozeň.

Služby:  spiatočná doprava spacím vlakom do Berlína  2 x pohodlné spanie v ležadlových oddieloch  raňajky vo vlaku  spoločenský vozeň  zľavnená vstupenka na veľtrh

INFORMÁCIE:

WAGON SERVICE travel s.r.o., Čajakova 18, 811 05  Bratislava        wagonservice@wagonservice.sk                                                             tel.: 02 / 44 64 50 31 • www.wagonservice.sk 

Výročná členská schôdza (VČS) Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT)

Podrobnosti nájdete v časti Členská schôdza.   


                       

               

GALÉRIA osobností nášho Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia. 

1. Predsedovia Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia:

Ing. Marián ŠKOLNÍK

Ing. Miloslav LUŽÁK

Mgr. Jozef SCHMIDT

2. Autormi príspevkov v zborníkoch - prednášatelia na našich konferenciách a na konferencii k 170. výročiu príchodu prvého vlaku z Bratislavy do Trnavy ťahaného konským poťahom

Na konferencii I. konanej 18. septembra 2013 boli autormi príspevkov v zborníku:

Ing. Miloslav LUŽÁK, Ing. Marko ENGLER, PhD., Mgr. Jozef SCHMIDT, Bohuslav KRÁĽOVIČ a Boris JANTO

Na konferencii II. konanej 30. októbra 2014 boli autormi príspevkov v zborníku:

Ing. Miloslav LUŽÁK, Bohuslav KRÁĽOVIČ, Ing. Ján UHNAVÝ, Ing. Alexandra Silberhorn a Miroslav FRANKO

Na konferencii III. konanej 19. novembra 2015 boli autormi príspevkov v zborníku:

Ing. Miloslav LUŽÁK, Doc. Ing. Jozef STRIŠŠ, CSc., Bohuslav KRÁĽOVIČ,  Mgr. art. Tomáš HAVIAR, Róbert RUŽEK,
Ing. Peter PAPÍK,  a Ing. Jaroslav STRÍŽ

Na konferencii IV. konanej 23. novembra 2017 boli autormi príspevkov v zborníku:

Ing. Miloslav LUŽÁK, Doc. PhDr. Ivan MRVA, CSc., Ing. Peter SORGER, Ing. Peter PAPÍK, Ing. Ivan GÁLIK a Ing. Marko ENGLER, PhD.

Na konferencii konanej 9. júna 2016, konanej z príležitosti 170. výročia príchodu prvého vlaku z Bratislavy do Trnavy (konský poťah) boli autormi príspevkov v zborníku:

Doc. PhDr. Ivan MRVA, CSc., Ing. Ladislav SZOJKA, Bohuslav KRÁĽOVIČ, Ing. Ján UHNAVÝ, Ing. Miloslav LUŽÁK,
Mgr. Jozef SCHMIDT a Ing. Jiří KUBÁČEK 

Činnosť klubu priateľov Trnavy a okolia

01

Rok 2018

V roku 2018 pripravujeme pre Vás tieto akcie:

 1. Výročná členská schôdza (VČS)                                                            (9.marca 2018 (piatok) so začiatkom o 15.00 hodine)   
 2. Pripomenutie si 120. výročia uvedenia do prevádzky železničnej trate Leopoldov - Lužianky     (marec)
 3. Memoriál Ing. Mariána Školníka                                                                                                              (28.apríla 2018)
 4. Železnica očami detí                                                                                                                                  (jún)
 5. Pripomenutie si 120. výročia uvedenia do prevádzky železničnej trate Trnava - Kúty                   (9.júna)
 6. Exkurzia na úzkorozchodnú železničnú trať Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice                  (24.-26.augusta)
 7. Konferencia V - Železnice v Trnavskom regióne                                                                                   (november)       

  Uvedené aktivity budú prednesené a prerokované na VČS a po ich schválení sa stanú záväznými včítane termínov.

02

Rok 2017

TIETO AKTIVITY BOLI V ROKU 2017 

 • 10. marca 2017 - Výročná členská schôdza (VČS) 2017
 • 1. mája 2017 - Memoriál Ing. Mariána Školníka
 • 8.júna 2017 - Železnica očami detí
 • 31.08.2017 - Exkurzia Jindřichův Hradec
 • 23. novembra 2017 - Konferencia: ŽELEZNICE V TRNAVSKOM REGIÓNE História - súčasnosť - budúcnosť, ktorá sa konala o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Trnave (budova starej radnice na pešej zóne Hlavná ulica 1, prízemie vľavo)

   

03

Rok 2016