8. ročník konferencie „Železnice v Trnavskom regióne História - Súčasnosť – Budúcnosť“

V zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2021 sa Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia podarilo aj napriek pandémii koronavírusu usporiadať ďalší, v poradí už ôsmy ročník konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a aj budúcnosť železníc.
Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 21. októbra 2021 so začiatkom o 13:30 hodine.
Vzhľadom na platné opatrenia pre pandémiu COVID-19 bolo možné konferenciu uskutočniť len pre obmedzený počet účastníkov v režime OTP. Z toho dôvodu sa KPŽT rozhodol regulovať vstup na konferenciu len pre pozvaných hostí. Pre tých, ktorí sa na konferenciu nedostali bolo zabezpečené online streamovanie prenosu z konferencie.
K dispozícii bol aj vytlačený zborník so všetkými prednáškami z konferencie, ktorý dostal každý účastník konferencie.
Konferenciu moderoval člen výboru KPŽT – Ing. Peter Siváček, ktorý na úvod privítal hostí a prítomných stručne oboznámil so základným poslaním KPŽT, jeho už 25 ročným pôsobením a o poslaní a význame konania každoročných konferencií.
Po úvodnom slove moderátora konferencie nasledoval príhovor PhDr. Evy Nemčovskej, PhD., MPH - prvej zástupkyne primátora mesta Trnava, v ktorom poďakovala za pozvanie a vyjadrila podporu mesta Trnava na organizovanie takýchto akcií.
Program konferencie ďalej pokračoval samotnými prednáškami:
  • Mgr. Jozef SCHMIDT: Činnosť Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2020-2021
  • Ing. Róbert Hudák, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. : Využívanie vodíkových technológií v železničnej osobnej doprave a možnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ po roku 2023
  • Ján ČÍŠECKÝ, Michael LACKO : Aktivity železničných modelárov na SPŠ dopravnej v Trnave
  • Ing. Peter SORGER : Transkontinentálne železničné koridory, stavba Kanadskej Pacifickej železnice
  • Prof. RNDr. Pavol ELIÁŠ, CSc.:  Železnice ako migračné koridory 1 (Šírenie rastlín po železnici – apofyty)
Poslednú prednášku „Železnice ako migračné koridory 1 (Šírenie rastlín po železnici – apofyty)“  prezentoval Ing. Marko Engler PhD. – člen výboru KPŽT, nakoľko autor prednášky Prof. RNDr. Pavol ELIÁŠ, CSc. sa zo zdravotných dôvodov nemohol konferencie zúčastniť.
Prítomné publikum si vypočulo prednášky a zároveň so záujmom pozrelo pripravené prezentácie. V závere bola diskusia ku všetkým predneseným témam. Otázky zodpovedali väčšinou prednášajúci.
Cieľom konferencie, ktorú sa KPŽT snaží uskutočňovať raz ročne, je nielen pripomínanie si histórie železníc v Trnave a okolí, ale najmä napomáhanie rozvoju železničnej dopravy, či už osobnej alebo nákladnej, v súčasnosti aj v budúcnosti.
Záznam prenosu z konferencie si môžete pozrieť na tejto webovej adrese:     https://www.youtube.com/watch?v=knwIocZgHqI  
Niekoľko záberov z priebehu konferencie si môžete pozrieť v našej Galérii

Pozvánka na ôsmy ročník Konferencie „Železnice v Trnavskom regióne História - Súčasnosť – Budúcnosť

V poradí ôsmy ročník Konferencie KPŽT 2021 je naplánovaný na štvrtok 21. októbra 2021. Neustále sa meniaca situácia s COVID semaforom však už naznačuje, že konferenciu bude možné uskutočniť len pre obmedzený počet účastníkov v režime OTP. Limitujúci je počet návštevníkov v mieste konania – v zasadačke Mestského úrade Trnava (radnica) . Trnava sa v súčasnosti nachádza v oranžovej farbe COVID semaforu. Pri požiadavke maximálneho počtu osôb 25% kapacity je zrejmé, že kapacitu vyčerpajú organizátori, prednášajúci a obmedzený počet hostí. Z toho dôvodu sa KPŽT rozhodol regulovať vstup na konferenciu len pre pozvaných hostí. To zjednoduší nutnú registráciu účastníkov a kontrolu režimu OTP – teda povolený vstup len pre očkovaných, testovaných alebo tých, čo COVID prekonali v ostatnom období 180 dní.

Pre tých, ktorí sa na konferenciu nedostanú bude zabezpečené online streamovanie prenosu z konferencie v čase od 13:30 hod. do jej skončenia cca do 16:00 hod.

Online prenos z konferencie si môžete pozrieť na tejto webovej adrese:     https://www.youtube.com/watch?v=knwIocZgHqI 

Prenos zostane na tejto adrese archivovaný, takže je si ho možné pozrieť aj kedykoľvek neskôr.

 Tu je link na pozvánku na konferenciu aj s programom : https://www.kpzt.sk/file/download/kpzt_2021_pozvanka-1.jpg

Pozvánka na ôsmy ročník Konferencie „Železnice v Trnavskom regióne História - Súčasnosť – Budúcnosť

Názov súboru Veľkost
KPZT-2021-Pozvanka.jpg 0.79 MB

Exkurzia "Nitrianska poľná železnica a Slovenské poľnohospodárske múzeum."

V zmysle plánu činnosti sa dňa 27.augusta 2021 uskutočnila „Exkurzia - Nitrianska poľná železnica a Slovenské poľnohospodárske múzeum“. Zúčastnilo sa jej 10 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Počasie síce nebolo letné, ale skôr jesenné, nič to však neubralo na kvalite exkurzie a zážitkov z nej. 
Po vstupe do priestorov Slovenského poľnohospodárskeho múzea sme sa presunuli k zastávke Nitrianskej poľnej železnice s názvom Skanzen, kde nás prednosta poľnej železnice oboznámil s históriou tejto železnice. Potom sme sa previezli motorovým vláčikom dva krát po 1,6 km okruhu okolo skanzenu.
Po skončení prehliadky poľnej železnice nás lektorka múzea previedla expozíciami skanzenu aj s odborným výkladom. Najviac zaujali objekty školy, mliečnice, lisovne oleja a mlynov.
Po prehliadke skanzenu sme navštívili expozície samotného múzea a to expozíciu „historickej hasičskej techniky“, expozíciu „hnacie agregáty, motory a traktory“, expozíciu „poľnohospodárskeho letectva“ a expozíciu „najstaršie dejiny poľnohospodárstva“. 
Účastníci exkurzie odchádzali plní zážitkov a nových vedomostí.

Tu je zopár fotografií z akcie - Fotogaléria

Pozvánka Exkurzia „Nitrianska poľná železnica a Slovenské poľnohospodárske múzeum"

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - Poľno múzeum Nitra 27.8.2021.pdf 0.51 MB

Potulky malým Rímom - 8.8.2021

V nedeľu 8. augusta 2021 zrealizoval Klub priateľov železníc Trnavy a okolia na základe objednávky Mestského úradu v Trnave prednášku k 175. výročiu konskej železnice v rámci cyklu Potulky Malým Rímom. Súčasne sme účastníkom prezentovali aj expozíciu umiestnenú vo výstavnom vozni KPŽT, ktorý je súčasťou pamätníka železničnej dopravy na železničnej stanici v Trnave.

Po prednáške a živej diskusii bol účastníkom umožnený vstup do stavadlovej veže (bývalej dopravnej kancelárie), kde bola umiestnená výstavka fotografií z histórie stanice. Najviac však zaujal výhľad z veže, ktorá je pre verejnosť prístupná len príležitostne.
Počasie bolo v nedeľu podvečer už príjemné, aj akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom. Mali sme toho pripraveného ešte viac, než sa dalo za poskytnutý čas stihnúť. Budeme radi, ak sa nám pre mesto Trnava podarí podobnú akciu uskutočniť aj niekedy v budúcnosti.  
Fotky z akcie sú v našej Galérii

11.ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka

V sobotu 12. júna 2021 sa uskutočnil „11.ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“. Zúčastnilo sa ho 28 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Počasie účastníkom akcie prialo, bolo nádherné. Väčšina účastníkov absolvovala výstup na Katarínku z obce Naháč a ostatní od horárne nad Dechticami.

Po prehliadke zrúcaniny bývalého kláštora, kde boli urobené aj spoločné fotografie sa účastníci presunuli ku „staničke“ úzkorozchodnej železničky, ktorú vlastnia a prevádzkujú členovia nášho Klubu - otec a syn Ružekovci. Tu mali účastníci možnosť vypočuť si príhovor predsedu KPŽT – Mgr. Jozefa Schmidta a rozprávanie p. Ružeka o histórii a budúcich plánoch úzkorozchodnej železničky. Potom prišla očakávaná udalosť dňa a to naštartovanie rušňa a možnosť prevezenia sa vláčikom po železničke, z čoho mali radosť najmä deti, ale aj „dospeláci“ sa nedali zahanbiť a radi sa vláčikom previezli.

Akcia sa vydarila, všetci odchádzali spokojní a v očakávaní, že sa na Katarínke stretneme aj o rok už na 12. ročníku.

Obrázky z tejto akcie si môžete pozrieť v našej Galérii.

Pozvánka na 11. Memoriál pochodu Ing. Mariána Školníka - Katarínka, 12.6.2021

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - 11. Memoriál M.Školníka 12.6.2021.pdf 0.58 MB

Brigáda na lesnej železničke na Katarínke

Dňa 29. mája 2021 sa uskutočnila brigáda na lesnej železnici na Katarínke. Zúčastnilo sa jej 13 členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Pri premenlivom jarnom počasí išla robota ako po masle a brigádnici sa aspoň nespotili. Brigádnici pomohli pri položení koľajníc na rekonštruovanú časť trate pri depe, upevňovaní koľajníc do podvalov, navození štrku do koľajiska a pri rozoberaní starých koľajníc. Brigádničky nalakovali vnútorné priestory jedného vozňa a rušňa. Po poctivo vykonanej práci si všetci pochutili na výbornom fazuľovom guláši a pečených rebierkach. Z Katarínky všetci odchádzali mierne unavení ale spokojní s vedomím, že pomohli  pri budovaní lesnej železničky.
Tu je zopár fotografií z akcie - Fotogaléria

Pozvánka - brigáda na lesnej železničke na Katarínke - 29 5 2021

Názov súboru Veľkost
Pozvánka - brigáda na lesnej železničke na Katarínke - 29 5 2021.pdf 0.51 MB

Plán činnosti KPŽT na rok 2021

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie s COVID-19 nie je možné realizovať žiadne akcie klubu, preto zverejňujeme predbežný plán činnosti KPŽT na rok 2021. 

Všetky akcie a termíny sú závislé od vývoja pandémie COVID – 19 a budú upresňované.

Súbory na stiahnutie

Názov súboru Veľkost
KPŽT Plán práce na rok 2021.docx 0.05 MB