120 rokov trate Jablonica – Brezová pod Bradlom - pozvánka na mimoriadnu jazdu KPŽT

img

V piatok 6. septembra 2019 uplynie 120 rokov od sprevádzkovania trate Jablonica – Brezová pod Bradlom. Pri tejto príležitosti organizuje Klub priateľov železníc Trnavy a okolia v spolupráci s partnermi mimoriadnu jazdu historického motorového vlaku na trase Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom a späť v sobotu 14. septembra 2019. Samotnú jazdu budú obohacovať ďalšie sprievodné aktivity. Nasledujúci text sa pokúša stručne opísať naplánovanú akciu.

Mimoriadny motorový vlak zabezpečí Spoločnosť Považskej dráhy Žilina (http://www.spdz.estranky.sk/) v zložení motorový vozeň M 131.1, prípojný vozeň Blm, prípojný vozeň Baafx a motorový vozeň M 152.0. Výber súpravy zodpovedá vozidlám, ktoré zabezpečovali osobnú dopravu na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom prakticky od 50. rokov (M 131.1 do roku 1982) až do zastavenia osobnej dopravy v roku 2003 (M 152.0 od roku 1983).

 Súprava bude v sobotu 14. septembra 2019 ráno pred 8. hodinou pristavená v Trnave k nástupišťu 4. Nástup cestujúcich, ako aj ďalšiu jazdu vlaku, bude sprevádzať hudobná skupina PEKARINGO (www.pekaringo.sk). Po nástupe cestujúcich sa vydá s predpokladaným odchodom 8.21 h do Jablonice. Vlak zastaví na nástup (výstup) cestujúcich v staniciach Šelpice, Boleráz a Smolenice. V stanici Jablonica vykoná vlak úvrať (keďže bude mať motorové vozne na obidvoch stranách, nebude potrebná manipulácia so súpravou) a o 9.30 h bude pokračovať na trať do Brezovej pod Bradlom.

Prvé dlhšie zastavenie bude na zastávke Jablonica obec, kde sa uskutoční sprievodný program organizovaný obcou Jablonica. V blízkosti zastávky budú v daný deň prebiehať oslavy výročia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Jablonica, pričom približne v čase 14.20 h až 16.00 h sa uskutočnia aj výstava a ukážky hasičskej techniky (vrátane historickej) na zatrávnenej voľnej ploche vedľa železnice.

Následne zastaví vlak krátko v Osuskom a bude pokračovať do Hradišťa pod Vrátnom, kde sa uskutoční sprievodný program organizovaný Občianskym združením Pod Vrátnom pod záštitou obce Hradište pod Vrátnom (upútavka na podujatie "Hradišské vábenie" je na konci článku). V priestore železničnej zastávky s nákladiskom sa v čase približne 10.30 h až 23.30 h uskutoční benefičné kultúrne podujatie pod záštitou Obecného úradu Hradište pod Vrátnom.

Svoj cieľ dosiahne vlak v Brezovej pod Bradlom o 11.20 h, kde je naplánovaný slávnostný príhovor pozvaných hostí, zástupcov samospráv a železničných spoločností. Predstavená bude aj pamätná publikácia o histórii trate a pamätný odznak. Nasledovať budú sprievodné akcie mesta Brezová pod Bradlom. Cestujúci budú mať možnosť v Brezovej pod Bradlom prestúpiť na autobus, ktorý ich zavezie až pod vrchol Bradla k Mohyle Milana Rastislava Štefánika. Odchod autobusu spred budovy železničnej stanice Brezová pod Bradlom je naplánovaný na  12.00 h, 13.00 h a 13.55 h (cestovný čas na Bradlo je 20 minút), z Bradla na 12.25 h, 13.25 h a 14.20 h (cestovný čas na stanicu je 20 minút). Uctiť pamiatku Milana Rastislava Štefánika si pôjdu položením kytice na mohylu aj členovia Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia.

Cestovný poriadok autobusu na Bradlo

 Po obede sa uskutočnia dve kyvadlové jazdy mimoriadneho vlaku do Jablonice, ktoré môžu využiť najmä miestni cestujúci napríklad aj na návštevu spomenutých akcií v Jablonici a v Hradišti pod Vrátnom. Zároveň je to možnosť pre fotografov zdokumentovať motorový vlak, aký celé desaťročia brázdil koľaje medzi Jablonicou a Brezovou pod Bradlom.

O 14.55 h sa predpokladá odchod mimoriadneho vlaku späť do Trnavy. V staniciach, v ktorých stál vlak pri ceste do Brezovej pod Bradlom, zastaví aj pri ceste do Trnavy. Naplánovaný krátky pobyt v týchto staniciach má slúžiť najmä na výstup cestujúcich alebo na nástup cestujúcich, ktorí nechcú absolvovať celú trasu Trnava – Brezová pod Bradlom a späť. O necelé dve hodiny po odchode z Brezovej by mal vlak ukončiť svoju cestu v Trnave o 16.38 h.

 Cestovné zo staníc Trnava až Smolenice do staníc a zastávok na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom bude jednotné 5 € pre akýkoľvek úsek trate, pričom lístok platí aj pre jazdu späť.

Cestovné medzi stanicami a zastávkami v úseku Jablonica – Brezová pod Bradlom je stanovené na hodnotu 1 € (tam aj späť).

Po pozitívnych skúsenostiach z minuloročnej akcie 120 rokov trate Trnava – Kúty aj pre akciu 120 rokov trate Jablonica – Brezová pod Bradlom bude v mimoriadnych vlakoch zavedený systém miesteniek. Miestenka má jednotnú cenu 1 €. Časť miest pre verejnosť bude možné rezervovať telefonicky vopred na čísle 0903 443 329 v pracovných dňoch od 28. augusta 2019 v čase medzi 13. h a 14. h. Podľa aktuálnej situácie budú prípadní ďalší cestujúci (bez rezervácie vopred) prepravení s ich súhlasom bez nároku na miesto na sedenie, ak to kapacita súpravy umožní. Organizátor si však vyhradzuje právo neprepraviť cestujúcich v prípade naplnenia prepravnej kapacity!

Platba cestovného a miesteniek bude prebiehať v hotovosti pred nástupom do vlaku. Cestujúci dostanú aj špeciálne pamätné cestovné lístky. Žiadne iné cestovné lístky neplatia a neuplatňuje sa ani systém zliav!

 Samotná jazda v mimoriadnom vlaku sa bude riadiť Prepravným poriadkom pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR (https://www.mdc.sk/stranka/prepravny-poriadok-pre-dopravu-osob-nostalgickymi-vlakmi-zsr/). Účasť je na vlastnú zodpovednosť. V každom prípade je potrebné sa riadiť pokynmi sprevádzajúceho personálu a zamestnancami železníc v službe. Mimoriadne dôležité je dávať pozor na deti. V staniciach na trati Trnava – Jablonica budú premávať aj iné vlaky, preto je možné pohybovať sa len v priestoroch určených cestujúcim.

 Organizátori aj týmto ďakujú svojim partnerom a spolupracovníkom za pomoc a podporu osláv 120. výročia železničnej trate a oceňujú prístup najmä Brezovej pod Bradlom, Jablonice a Hradišťa pod Vrátnom, že dokázali akciu podporiť aj svojimi sprievodnými akciami, aby si cestujúci a návštevníci odniesli z akcie nezabudnuteľné zážitky...

 Klub priateľov železníc Trnavy a okolia